Uutiset

2017

25.4.2017
Tietoa laaja-alaisten oppimisvaikeuksien huomioimisesta työelämässä
Tuore julkaisu jakaa tietoa laaja-alaisten oppimisvaikeuksien huomioimisesta työelämässä

30.3.2017
Väitöstutkimus: Oppimisen lukot on mahdollista avata
Anu Kajamiehen väitöskirja tarkastetaan Turun yliopistossa perjantaina 7.4.2017

23.3.2017
Maksuttomia ryhmäkursseja opiskeluvaikeuksien ja arjenhallinnan tukemiseksi
Kuntoutussäätiö järjestää yhdessä Nyytin, HERO:n ja Leikkiväen kanssa maksuttomia ryhmäkursseja opiskeluvaikeuksien ja arjenhallinnan tukemiseksi pääkaupunkiseudulla

7.3.2017
Erilaisten oppijoiden liiton Apuvälinekeskuksen mini-webinaari "Tietokone erilaisen oppijan apuvälineenä?"
Erilaisten oppijoiden liiton Apuvälinekeskuksen mini-webinaari torstaina 9.3. klo 11.00 – 11.30 aiheesta "Tietokone erilaisen oppijan apuvälineenä?"

28.2.2017
Uusi hanke oppimisvaikeuksien huomioimisesta työpaikoilla
Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin OPPI-VA ESR-hankkeen tavoite on, että työpaikoilla uskalletaan puhua erilaisesta oppimisesta ja tuen tarpeesta sekä päästään kokeilemaan erilaisiin työtehtäviin soveltuvia apuvälineitä.

21.2.2017
Tietokone erilaisen oppijan apuvälineenä -kirja on ilmestynyt
Erilaisten oppijoiden liitto ry on julkaissut helmikuussa 2017 uuden kirjan, jonne on koottu ensimmäistä kertaa kaikki erilaista oppijaa hyödyttävät tietokoneen toiminnot yksien kansien väliin.

20.1.2017
Oppimiskahvilassa voi keskustella oppimisvaikeuksista
Kuntoutussäätiössä järjestetään avoimia oppimiskahviloita, joissa voi keskustella asiantuntijoiden kanssa ja kuulla myös muiden osallistujien kokemuksia aiheesta.

18.1.2017
Selvitys lukio-opiskelijoiden kokemuksista kartoittaa avun saantia oppimisvaikeuksiin
Pääkaupunkiseudun lukioiden 2. vuosikurssin opiskelijoille tehtiin vuonna 2016 palvelukysely.

2016

13.12.2016
Esittelyssä NUTTU – Nuoret tuella elämään -hanke
NUTTU-hanke tukee nuoria työelämään Nuorilla, joilla on opintoihin ja työelämään kiinnittymisen hankaluuksia, voi olla taustalla oppimisvaikeuksia ja psyykkisiä ongelmia. Vaikeuksia voi olla myös samanaikaisesti, sillä oppimisvaikeuksien yhteydessä esiintyy usein mielenterveysongelmia, kuten masennusta ja ahdistusta.

3.10.2016
Koulutuksia oppimisvaikeuksista Kuntoutussäätiössä syksyllä 2016

29.9.2016
Dysleksiaviikkoa vietetään taas lokakuussa
Eurooppalaista dysleksiaviikkoa vietetään Suomessa 3.10.- 9.10.2016. Viikon teemana ovat oppimisen apuvälineet sekä lukijärjestöjen vertais- ja neuvontatoiminta.

18.8.2016
Koulutus: Opiskelukyky kuntoon
Kuntoutussäätiö järjestää Opiskelukyky kuntoon -koulutuksen Helsingissä 27.10.2016.

18.8.2016
Nuorten aikuisten vertaisryhmiä oppimisen vaikeuksiin
Kuntoutussäätiön NUTTU-hankkeessa tarjotaan tukea vertaisryhmien muodossa nuorille, joilla on psyykkisen jaksamisen ja/tai oppimisen vaikeuksia. Vertaisryhmät järjestetään Helsingissä.

3.6.2016
Väitös: Lapset ja äidit antavat lapsen adhd-diagnoosille ristiriitaisia merkityksiä

11.5.2016
Uusia videoita oppimisvaikeuksista
Kritsin Oppiva-toiminnan, Kuntoutussäätiön sekä ammattiopisto Luovin yhteistyönä toteutettu videosarja oppimisvaikeuksista on julkaistu.

9.5.2016
Väitös: ADHD-oireisia perheitä ei saa jättää yksin
ADHD-oireiset henkilöt eivät saa tarvitsemaansa tukea ja jopa syrjäytyvät tukitoimien ja palvelujen puuttuessa.

9.5.2016
Teema-artikkeli: Klubitalo tukee opinnoissa

16.4.2016
Uutta materiaalia aikuisten oppimisvaikeuksista

23.3.2016
Väitös: Yksilöllinen tuki mahdollistaa aikuisten opiskelun
Työelämän muutokset ovat nykyisin nopeita, ja työntekijät joutuvat sopeutumaan kasvaneisiin vaatimuksiin. Yhä useampi aikuinen palaa koulunpenkille hankkiakseen tuoretta ammatillista osaamista tai uuden ammatin. Kaikille koulunkäynti aikuisena ei ole helppoa, vaan osa aikuisista tarvitsee tukea selviytyäkseen ammatillisesta koulutuksesta.

2.3.2016
Teema-artikkeli: Oppimisvaikeudet maahanmuuttajaopiskelijalla
Artikkeli: Kaikki oppimisen ongelmat eivät johdu kielestä – myös maahanmuuttajaopiskelijalla voi olla oppimisvaikeuksia

2.3.2016
Väitös: Oppimisvaikeuksilla vaikutusta nuorten koulutuspaikan valintaan
Matematiikan ja lukemisen vaikeudet vaikuttavat merkitsevästi yhdeksäsluokkalaisten nuorten toisen asteen koulutuspaikan valintaan, koulutuksessa menestymiseen ja tutkinnon suorittamiseen sekä sen jälkeiseen sijoittumiseen jatkokoulutukseen tai työelämään. Tämä selviää KM Airi Hakkaraisen väitöstutkimuksesta.

2.2.2016
Uusia oppaita mielenterveyskuntoutuksesta ja oppimisen vaikeuksista
Mielenterveystalo on julkaissut uudet oppaat mielenterveyskuntoutuksesta ja oppimisen vaikeuksista.

15.1.2016
Kuntoutussäätiön selvitys Kelalle: Kuntoutuksesta apua myös opiskeluongelmiin
Kuntoutussäätiön uusi selvitys kokoaa yhteen suomalaista ja kansainvälistä tutkimustietoa opiskeluvaikeuksista ja niiden tukitoimista.

2015

1.12.2015
Väitös: Matematiikan oppimisvaikeusriskissä olevat lapset hyötyvät tietokoneavusteisesta taitoharjoittelusta
Varhaisten numeeristen taitojen kehityksen arviointi, seuranta ja tukeminen ovat tärkeitä, sillä nämä taidot muodostavat pohjan peruslaskutaitojen oppimiselle ja vaikuttavat sen myötä lapsen koko koulupolkuun. KM Jonna Salminen tutki väitöskirjassaan, onko intensiivisestä tietokoneavusteisesta taitoharjoittelusta hyötyä esiopetusikäisille lapsille, joilla on kaikkein heikoimmat varhaiset numeeriset taidot ja siten suuri riski matematiikan oppimisvaikeuksiin.

1.12.2015
Väitös: Aivojen sähköiset reaktiot puheeseen kytkeytyvät lukivaikeuteen jo vauvaiässä
Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudet ovat usein perinnöllisiä. Lukivaikeudessa puheäänten kestojen havaitseminen on vaikea. FM Kaisa Lohvansuu tutki väitöskirjassaan aivojen herätevasteita eli sähköisiä reaktioita konsonanttien kestoon vauvoilla ja kouluikäisillä lapsilla, joista osalla oli perinnöllinen riski lukivaikeuteen. Väitöstutkimus on osa Lapsen kielen kehitys- ja Dyslexia genes and neurobiological pathways (NEURODYS) – projekteja.

24.11.2015
Uusi julkaisu: Minullako oppimisvaikeuksia?
Erilaisten oppijoiden liitto on julkaissut nuorille ja nuorten kanssa toimiville suunnatun tietopaketin oppimisvaikeuksista.

21.10.2015
Tutkimus: Aikuisten luku-, numero- ja tietotekniikkataitoja tulee vahvistaa
Vahvat luku-, numero- ja tietotekniikkataidot antavat pohjan opiskelulle, työnteolle, työhaulle ja yhteiskunnalliselle osallistumiselle. Suomessa on 600 000 16–65-vuotiasta, joilla nämä perustaidot eivät ole riittäviä. Perustaitoja voi kuitenkin oppia aikuisiällä.

21.10.2015
Koulutus: Oppimisen vaikeudet nuorilla ja aikuisilla - tunnistus ja tuki 20.11.2015
Koulutuksessa käsitellään oppimisen vaikeuksia nuoruudessa ja aikuisiällä. Koulutus tarjoaa työkaluja oppimisvaikeuksien tunnistamiseen sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin perustuvaa tietoa oppimisen vaikeuksien huomioimisesta opintoihin hakeutumisen, opintojen sujumisen sekä työelämän kannalta.

12.10.2015
Osallistu kyselyyn korkeakoulujen saavutettavuudesta
Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus on aloittanut syksyllä 2015 korkeakoulujen saavutettavuutta koskevan selvitystutkimuksen tekemisen, jonka on määrä valmistua vuoden 2015 loppuun mennessä.

5.10.2015
Dysleksiaviikko 5.10. – 11.10.2015
Kansainvälistä dysleksiaviikkoa vietetään lokakuussa.Oppimisvaikeus.fi-sivusto osallistuu dysleksiaviikolle Facebookissa ja Twitterissä.

16.9.2015
Koulutus: Opinnollinen kuntoutus ja opetuksen saavutettavuus 1.-2.10.2015
Kuntoutussäätiö järjestää koulutusta nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista.

16.9.2015
Dysleksiaviikkoa vietetään taas lokakuussa
Eurooppalaista dysleksiaviikkoa vietetään 5.10. – 11.10.2015.

16.9.2015
Tapahtuma: Erilaisen oppimisen hullut päivät 6.10.2015
Erilaisen oppimisen hullut päivät järjestetään Erilaisen oppimisen keskuksessa Helsingissä 6.10.2015 klo 10-18. Teemana ovat tänä vuonna "Muuttuvat oppimisympäristöt: Sohvalta someen, tableteista toimintaan".

8.9.2015
Lukutaitopäivä muistuttaa lukutaidon merkityksestä aikuisillakin
YK:n lukutaitopäivää vietetään 8.9.

18.6.2015
Esittelyssä Taitojen tukijat -hanke
Taitojen tukijat -projekti on kohdennettu ensisijaisesti opiskelu- ja työelämässä oleville oppimisvaikeuksia kokeville henkilöille. Tavoitteena on luoda tukea työelämään ja opiskeluihin sekä tukea yksilöllistä oppimista. Hanketta toteuttaa Joensuun seudun erilaiset oppijat ry.Tutustu hankkeen toimintaan teemasivustolla.

27.5.2015
Uusi julkaisu: iPad apuvälineenä
Erilaisten oppijoiden liiton apuvälinekeskus on julkaissut oppaan tabletille soveltuvista apuvälineistä.

27.5.2015
Kirjasto kaikille -hanke tuo äänikirjat lähikirjastoihin
Jos sinulla on lukivaikeus tai lukeminen on muusta syystä vaikeaa, voit lainata Celian tuottamia äänikirjoja.

8.4.2015
Oppimisvaikeus.fi-sivusto aloittaa verkkoneuvontapalvelun
Oppimisvaikeus.fi aloittaa verkkoneuvontapalvelun, jonne sivuston käyttäjät saavat lähettää oppimisvaikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Kysymyksiin vastaavat Kuntoutussäätiön oppimisvaikeuksiin perehtyneet asiantuntijat.

8.4.2015
Ytyä oppimiseen -tapahtuma Joensuussa 17.4.2015
Joensuussa 17.4.2015 järjestettävä tapahtuma tarjoaa mielenkiintoista tietoa oppimisesta, oppimisen pulmista ja voimavaroista sekä hyvinvoinnista.

23.3.2015
Opas: Nuori mukaan työelämään kannustamalla ja erilaiset kyvyt huomioiden
Mitä pitää huomioida, kun nuori aloittaa ensimmäisellä työpaikallaan? Miten perehdytyksessä voidaan huomioida nuoren lukivaikeus?

25.2.2015
Väitös: Opettajan lukivaikeus voi olla työväline
Opettajan lukivaikeus on usein vaiettu arkaluonteinen asia, vaikka se voi parhaimmillaan tuottaa kokemusosaamista, jota voisi hyödyntää työyhteisössä.

21.1.2015
Oppimisvaikeudet työpaikalla -hanke kartoitti oppimisvaikeuksien tunnistamista ja tukea työpaikoilla
Oppimisvaikeudet työpaikalla -hankkeen tavoitteena oli kartoittaa eri maissa oppimisvaikeuksien tunnistamista ja tukitoimia. Kartoituksen mukaan oppimisvaikeuksiin suhtaudutaan myönteisesti, mutta tietoisuus oppimisvaikeuksista ja tukitoimista on Suomessa muita Pohjoismaita vähäisempää.

19.1.2015
Vastaa sivuston käyttäjäkyselyyn ja voita leffalippu
Kuntoutussäätiö selvittää kokemuksia Oppimisvaikeus.fi-sivuston käytöstä ja kerää kehittämisehdotuksia sivuston parantamiseksi.

7.1.2015
Sairaudesta toipuva opiskelija voi opiskella jonkin verran sairauspäivärahalla
Vuoden alusta päätoiminen opiskelija voi sairaudesta toipuessaan opiskella jonkin verran menettämättä sairauspäivärahaansa.

2014

18.12.2014
Koulutusta aikuisten oppimisvaikeuksista ja perustaitojen tukemisesta
Kuntoutussäätiö järjestää kaksipäiväisen koulutuksen 22. - 23.1.2015 Helsingissä. Koulutuksen teemana ovat aikuisten oppimisvaikeudet ja perustaitojen tukeminen.

16.12.2014
Uusi opas nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista
Kuntoutussäätiö on julkaissut oppaan nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista. Opas painottaa moniammatillista yhteistyötä nuorten ja aikuisten oppimisen tukena.

18.11.2014
Kuntoutussäätiö järjestää maksutonta koulutusta oppimisvaikeuksista vapaan sivistystyön opettajille
Tukea omaehtoiseen oppimiseen oppimisvaikeuksissa (2014-2015) Uusi koulutuskokonaisuus aikuisten oppimisvaikeuksista käynnistyy tammikuussa.

17.10.2014
Apuvälinekeskuksella uudet kotisivut
Erilaisten oppijoiden liiton valtakunnallinen apuvälinekeskus toimii Kaisaniemessä, Helsingin keskustassa. Apuvälinekeskus on julkaissut uudet verkkosivut osoitteessa http://lukiapuvaline.fi/

7.10.2014
Dysleksiaviikkoa vietetään lokakuussa
Kansainvälistä dysleksiaviikkoa vietetään jälleen lokakuussa.

23.9.2014
Innostu oppimaan - elinikäisen oppimisen kampanja
Elinikäisen oppimisen kampanjaa vietetään tänä vuonna kahden viikon ajan, viikoilla 39—40 eli 22.9.—5.10.2014.

11.9.2014
Kuntoutussäätiön lukivaikeuden kuntoutushankkeen rekrytointi on päättynyt
Kuntoutussäätiössä syksyllä 2012 alkaneen Kelan rahoittaman tutkimushankkeen rekrytointi on päättynyt.

8.9.2014
Lukutaitopäivää vietetään 8.9.
YK:n lukutaitopäivää vietetään 8.9.2014. Lukutaito ei ole Suomessakaan itsestäänselvyys.

25.8.2014
Opiskelijoille oikeus vähäiseen opiskeluun sairauslomalla

14.8.2014
Koulutusta nuorten oppimisvaikeuksista 18.-19.9.2014 - ilmoittautuminen käynnissä
Kuntoutussäätiö järjestää opetustoimen täydennyskoulutusta nuorten oppimisvaikeuksista 18.-19.9.2014 Helsingissä.

13.6.2014
Kuntoutussäätiö tarjoaa oppimisvalmennusta (NAO) opintoihin hakeutumiseen
Kuntoutusäätiö järjestää maksutonta oppimisvalmennusta 20–29-vuotiaille nuorille, joilta puuttuu peruskoulun jälkeinen tutkinto. Mukaan voivat hakeutua kaikki kohderyhmään kuuluvat nuoret, jotka tarvitsevat tukea koulutusvaihtoehtojen selvittämiseen, opintoihin hakeutumiseen ja opinnoissa suoriutumiseen.

13.6.2014
Uusi opassarja oppimisvaikeuksista lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen
Oppimisvaikeudet vaikuttavat lasten elämään myös koulun ulkopuolella. NMI on julkaissut opassarjan, joka pyrkii lisäämään tietoa oppimisvaikeuksiin liittyvistä kokemuksista ja lisäämään aikuisten kykyä tukea lapsia, joilla on oppimisvaikeuksia.

28.5.2014
Teemana vieraiden kielten oppiminen

6.5.2014
Kesälukiosta tukea opintoihin
Kesälukioseura järjestää kesällä kesälukioita. Toiminnassa huomioidaan myös lukivaikeudet.

15.4.2014
Tiellä tasa-arvoiseen oppimiseen - oppimistutkijoiden päivät 23.-24.5.2014
17. valtakunnalliset oppimistutkimuksen päivät 23.–24.5.2014 Vaasassa

15.4.2014
Vielä jäljellä paikkoja lukivaikeuden kuntoutukseen
Kuntoutussäätiössä on käynnissä Nuorten aikuisten lukivaikeuden neuropsykologisen kuntoutuksen tuloksellisuden arviointiin liittyvä hanke

9.4.2014
Kaikilla on oikeus lukemiseen
Celia-kirjaston Kirjasto kaikille -hankkeen tavoitteena on syventää Celia-kirjaston ja yleisten kirjastojen yhteistyötä ja palvella aikaisempaa paremmin asiakkaita, joille tavallinen painettu kirja ei sovi. Käytännössä projektin sisältönä ovat Celian tuottamat äänikirjat ja pääkohderyhmänä ikääntyneet heikkonäköiset sekä lapset ja aikuiset, joilla on lukivaikeus.

24.3.2014
Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö - Stivi - julkaisuseminaari 31.3.2014
ESOK-verkosto ja opetus- ja kulttuuriministeriö järjestävät Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö (Stivi) -suosituksen julkaisuseminaarin.

19.3.2014
Koulutusta nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista 3.-4.4.2014 - ilmoittautuminen käynnissä
Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien moniammatillinen ohjaus ja tuki – kuntoutus ja työelämä 3.–4.4.2014

14.3.2014
Teema: Opiskelukyky
Oppimisvaikeus.fi-sivuston teemana on opiskelukyky.Tutustu opiskelukyvyn eri ulottuvuuksiin ja Kyky-projektin toimintaan.Lue lisää teemasivustolta.

6.3.2014
Väitös: Nuorten lukemisvaikeus ilmenee hitautena
KM, EO Leila Kairaluoman erityispedagogiikan väitöskirjan "Sujuvaksi lukijaksi: Lukemisvaikeuksien arvioinnista kohti näyttöön perustuvia interventioita" tarkastustilaisuus pidetään 8.3. Vastaväittäjänä dosentti Elisa Poskiparta (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Mikko Aro (Jyväskylän yliopisto).

11.2.2014
Väitös: Varhainen kuntoutus tehoaa lukivaikeuteen
Koulunkäynnin alkaessa joka viides lapsi tarvitsee tukea lukemaan oppimisessa. Noin kuudella prosentilla on oppimisessa isoja vaikeuksia. PsL Kaisa Peltomaan tavoitteena oli kehittää käytäntöjä lukivaikeuden varhaiseen tunnistamiseen ja kuntouttamiseen.

24.1.2014
Kuntoutussäätiö hakee erityisopettajaa
Haemme erityisopettajaa nuorten aikuisten osaamisohjelmaan liittyvään hakevaan ja tukevaan toimintaan.

21.1.2014
Ensimmäinen laaja suomalaistutkimus äänioppikirjoista
Educa-messuilla esitellään ensimmäinen laaja suomalaistutkimus äänioppikirjoista. Tutkimuksen perusteella 95 prosenttia äänioppikirjoja käyttäneistä oppilaista koko äänikirjoista olleen hyötyä.

2.1.2014
Koulutusta nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista 30.-31.1.2014 - ilmoittautuminen käynnissä
Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien moniammatillinen ohjaus ja tuki - apua ongelmiin

2013

19.12.2013
RAY:n avustusehdotuksessa uusia hankkeita oppimisvaikeuksiin
Raha-automaattiyhdistyksen avustusehdotus vuodelle 2014 on julkaistu. Monissa projekteissa kehitetään tukea oppimisvaikeuksiin.

13.12.2013
EROT-hanke kehitti oppimisvaikeuksien tunnistamista työpaikoilla
Erilaiset oppijat työpaikoilla -hanke kehitti uutta toimintamallia oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja ohjaamiseen työpaikoilla. Hanke tuotti myös viisi käytännönläheistä videota aikuisten oppimisvaikeuksista. Hankkeen toimintamalleja esiteltiin päätösseminaarissa 11.12.2013. Seminaarissa kuultiin myös muita työelämän asiantuntijoita.

10.12.2013
Osallistu korkeakoulutuksen esteettömyyden kehittämiseen
Aalto-yliopisto järjestää Education goes Accessible -symposiumin koulutuksen esteettömyydestä 9.1.2014.

5.12.2013
Joulukuun teemana hahmottaminen ja hahmotusvaikeudet
Neuropsykologian erikoispsykologi, psykologian tohtori Heli Isomäki avaa teema-artikkelissa hahmotusvaikeuksien taustaa ja merkitystä aikuisiässä.

5.12.2013
Taitojen tukijat -hankkeen avajaiset Joensuussa 10.12.2013
Aika: 10.12.2013 klo 10.00 – 15.00 Paikka: Taitojen tukijat –hankkeen toimisto os. Tiaisenkatu 28 Kohderyhmä: yhteistyökumppanit, oppilaitokset, kaikki oppimisvaikeuksista kiinnostuneet

28.11.2013
Kerro meille oman opiskelutavan löytämisestä
Oppimisvaikeus.fi-sivusto kerää lukijoiden kokemuksia oman opiskelutavan löytämisestä.

12.11.2013
LUKIHOP-tapahtuma Helsingissä 16.11.13
Lauantaina 16.11 valtakunnallinen lukijärjestö Erilaisten oppijoiden liitto ja Nuoret erilaiset oppijat järjestää kaikille nuorille ja perheille avoimen ja ilmaisen musiikkitapahtuman, LUKIHOPin.

4.11.2013
Teemana työelämä
Oppimisvaikeus.fi-sivuston marraskuun teemana on työelämä.

17.10.2013
Kysy kuntoutuksesta
Haluatko tietää lisää lukivaikeuden kuntoutuksesta aikuisilla? Kuntoutussäätiön nuorten aikuisten lukivaikeuden neuropsykologisen kuntoutuksen tutkimushankkeen henkilökunta vastaa kysymyksiisi.

15.10.2013
ADHD-tietoisuusviikko 14.-18.10.2013
ADHD-liitto järjestää Adhd-tietoisuusviikon 14.-18.10.2013.

8.10.2013
Suomessa on sekä erinomaisia että heikkoja lukijoita
Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC 2012) on OECD:n organisoima kaikkien aikojen laajin aikuisten perustaitoja koskeva tutkimus, josta odotetaan merkittävää tietoperustaa koulutuksen ja työelämän kehittämiseksi. Tutkimuksessa arvioidaan 24 maan 16–65-vuotiaiden lukutaidon, numerotaidon ja tietotekniikkaa soveltavan ongelmanratkaisutaidon tasoa ja käyttöä.Suomalaisten aikuisten keskimääräinen lukutaito ja numerotaito ovat kansainvälisessä vertailussa erinomaisia. Tietotekniikkaa soveltavassa ongelmanratkaisutaidossa suomalaiset ovat myös kansainvälisen vertailun kärkimaiden joukossa.

7.10.2013
Kansainvälisen aikuistutkimuksen (PIAAC) tulokset julkistetaan 8.10.2013
OECD julkistaa kansainvälisen aikuistutkimuksen tulokset tiistaina 8.10. klo 12. Tutkimuksessa on selvitetty, millaisella tasolla ovat aikuisten työssä, arjessa ja yhteiskunnan jäseninä tarvitsemat keskeiset taidot: lukutaito, numerotaito ja tietotekniikkaa soveltava ongelmanratkaisutaito.

2.10.2013
Lukivaikeus koskettaa myös korkeasti koulutettuja
Kuntoutussäätiössä on kuntoutettu elokuusta alkaen 18–35-vuotiaita, joilla on lukivaikeus. Maksuton kuntoutus on osa Kelan rahoittamaa tutkimushanketta, jossa selvitetään lukivaikeuden kuntoutuksen vaikutuksia. Halukkaita on ilmoittautunut 151, joista kuntoutukseen on valikoitunut tähän mennessä 41.

30.9.2013
Dysleksiaviikon tapahtumia
Lokakuun ensimmäisellä viikolla vietetään dysleksiaviikkoa. Erilaisten oppijoiden liitto ja paikalliset lukijärjestöt järjestävät tapahtumia ympäri Suomea.

26.9.2013
Erityisopetuksen tarjonta vaihtelee alueellisesti sekä ikäryhmien välillä
Erityisopetus painottuu nykyisin perusopetuksen viimeisiin vuosiin. Tarvetta erityiseen tukeen ja oppimäärien yksilöllistämiseen viimeisillä luokilla tulisi pyrkiä vähentämään varhaisemmalla puuttumisella sekä osa-aikaisella erityisopetuksella.

19.9.2013
Lokakuussa vietetään dysleksia- ja ADHD-tietoisuusviikkoja
Lokakuun ensimmäisellä viikolla vietetään kansainvälistä dysleksiaviikkoa. Kansainvälistä ADHD-tietoisuusviikkoa vietetään viikolla 42. Tietoisuusviikko keskittyy erityisesti aikuisiin.

18.9.2013
Uusi tuloksia Kouluterveyskyselystä
Nuoret kokevat yhä useammin tulevansa kuulluiksi koulussa. Työilmapiiri peruskouluissa ja lukioissa on parantunut ja kiusaaminenkin vähentynyt, selviää uusimmasta Kouluterveyskyselystä.

16.9.2013
Uusia väitöksiä oppimisvaikeuksista

16.9.2013
Kysy selkokielestä
Oppimisvaikeus.fi-sivuston syyskuun teemana on selkokieli. Sivuston lukijoilla on nyt tilaisuus kysyä selkokielestä Selkokeskuksen asiantuntijoilta.

10.9.2013
Katseluvinkki: Kun oppiminen ei suju
Oppimisvaikeuksia käsitellään Yle Teemalla torstaina 12.9.

2.9.2013
Innostu oppimaan
Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen kampanjaa vietetään syyskuun ensimmäisellä viikolla.

23.8.2013
Avoimet ovet Erilaisen oppimisen keskuksessa 27.8.2013
Lukijärjestöjen Erilaisen oppimisen keskus viettää avoimien ovien päivää tiistaina 27.8. klo 11.00-18.00.

23.8.2013
Kuntoutuskurssi nuorten oppimisvaikeuksiin
Kohti itsenäistä elämää -kuntoutuskurssi on suunnattu 15–25-vuotiaille nuorille, joilla on oppimisvaikeuksia.

20.8.2013
Vaikuta viranomaisten viestintään
Virkakielityöryhmä pyysi heinäkuun alussa kansalaisia kertomaan esimerkkejä onnistuneesta viranomaisviestinnästä ja toisaalta ehdottamaan, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Vielä ehdit vaikuttaa! Esimerkkejä ja ehdotuksia voi lähettää virkakieliryhmälle elokuun loppuun saakka.

20.8.2013
Uusi julkaisu: Erityiset opintopolut
Ammatillisten erityisoppilaitosten YTY-hanke on julkaissut oppaan yksilöllisistä opintopoluista.

9.8.2013
Vielä voit ehtiä syksyn kuntoutuksiin!
Rekrytointi lukivaikeuden kuntoutuksen tutkimushankkeeseen on käynnissä.

5.8.2013
Elokuun teemana adhd
Kaikilla meistä on joskus vaikeuksia muistaa ja keskittyä asioihin. Jos unohtaminen on toistuvaa, keskittyminen aina vaikeaa eivätkä opinnotkaan tahdo sujua, saattaa olla syytä selvittää, onko ongelmien taustalla jokin vakavampi häiriö. Joskus oppimisvaikeudet johtuvat adhd:stä, kertoo Maarit Virta Oppimisvaikeus.fi-sivuston haastattelussa.

12.6.2013
Kysy muistista
Oppimisvaikeus.fi-sivuston kesäkuun teemana on muisti.

5.6.2013
Maksutonta täydennyskoulutusta nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista
Kuntoutussäätiö järjestää koulutusta nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa maksutonta täydennyskoulutusta.

8.5.2013
Opaskirja Skarpataan ja harpataan on ilmestynyt
Osaava ohjaus -projektin opaskirja "Skarpataan ja harpataan! Ettei yksikään putoaisi…" on ilmestynyt.

6.5.2013
Uusi julkaisu: Sivistystä vapaasti kaikille?
Opetus- ja kulttuuriministeriön on julkaissut tukimuksen kansalaisopistojen ja kansanopistojen esteettömyydestä. Tutkimuksessa tarkastellaan esteettömyyttä erityisesti vammaisten ja erilaisten oppijoiden kannalta.

2.5.2013
Lukijärjestöjen ALLVAR-palkinto Leila Pirskaselle
Suomalaiset lukijärjestöt jakavat vuosittain ALLVAR-palkinnon henkilölle, joka on tehnyt merkittävää työtä erilaisten oppijoiden aseman parantamiseksi.

2.5.2013
Opiskelijahuoltoon panostettava edelleen toisen asteen oppilaitoksissa
Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat yhdessä kehittäneet oppilaitosten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vertailukelpoista kuvaamista ja seurantaa vuodesta 2007 lähtien. Syksyllä 2012 toteutettiin toisen asteen oppilaitoksille kohdennettu tiedonkeruu, jolla pyritään muun muassa tukemaan laaja-alaisen hyvinvointitiedon suunnitelmallista hyödyntämistä oppilaitoksissa.

25.4.2013
Koulutusta psykologeille
Aikuisten oppimisvaikeudet ja niiden psykologinen arviointiKuntoutussäätiö järjestää koulutuspäivän psykologeille 14.5.2013.

25.4.2013
Viesti perille - selko-opas kunnille
Kunnan viranomaisten tulee kaikessa kielenkäytössään ottaa huomioon jokaisen kansalaisen oikeus saada tietoa ymmärrettävässä muodossa. Nyt näin ei ole kaikkialla. Eväitä periaatteen noudattamiseen annetaan KAKS – Kunnallisalan Kehittämissäätiön julkaisemassa tuoreessa oppaassa Viesti perille – Selko-opas kunnille. Opas on tehty yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa.

24.4.2013
Tutustu Lukuviikon ohjelmaan
Lukukeskuksen Lukuviikkoa vietetään 22.-28.4.2013. Katso kirjailijoiden lukemisvinkit videoilta. Oppituntivinkkejä löytyy myös lukioon ja ammattillisiin oppilaitoksiin.

18.4.2013
Kysy oppimisvaikeuksista
Osaava ohjaus -hankkeen asiantuntijat neuvovat putoamisvaarassa olevia aikuisia ja heitä ohjaavia ammattilaisia.

9.4.2013
Osaava ohjaus -projektissa kehitetään moniammatillista tukea
Oppimisvaikeus.fi-sivuston huhtikuun teemana on Osaava ohjaus -projekti.Hankkeessa järjestöt, liitot, terveydenhuolto, kuntoutus ja oppilaitos tekevät tiivistä yhteistyötä putoamisvaarassa olevan aikuisen tukemisessa.

4.4.2013
Vinkkejä äänikirjojen kuunteluun
Lue teemasivustolta asiantuntijat vinkit, miten äänikirjojen kuuntelu kannattaa aloittaa.

26.3.2013
Ratkaisuja löytyy - tarve ja tarjonta kohtaamaan kuntoutuksessa

7.3.2013
Yleisötilaisuus: Yhdet, ainutlaatuiset aivot
Kansainvälisen Aivoviikon avoin yleisötilaisuus.

5.3.2013
Artikkeli: Äänikirjat opiskelun tueksi ja vapaa-ajan iloksi
Maaliskuun teemana ovat äänikirjat, jotka helpottavat monen lukihäiriöisen lukemista.

27.2.2013
Asiantuntijavastauksia lukihäiriöstä
Neuropsykologian erikoispsykologi, dosentti Marja Laasonen vastaa lukijoiden kysymyksiin.

20.2.2013
Artikkeli: Lukemis- ja kirjoittamishäiriöiden arviointi ja hoito
Ei ole olemassa tarkkaa tietoa siitä, kuinka suurella osalla lukihäiriö paljastuu vasta aikuisiällä. Diagnosoimattomia aikuisia on vielä paljon, kertovat Helsingin yliopistollisen keskussairaalaan foniatrian yksikön asiantuntijat.

19.2.2013
Kysy nuorten ja aikuisten lukihäiriöstä
Mitä haluaisit tietää nuoren tai aikuisen lukihäiriöstä?

19.2.2013
Euroopan unionista selkokielellä
Esite kertoo Euroopan unionista eli EU:sta ja sen toiminnasta. Esitteessä kerrotaan myös siitä, miten EU vaikuttaa Suomeen. Esitteen pohjana on kysymykset, joita ovat tehneet Selkosanomien lukijat. Esite on tehty myös ruotsiksi.

19.2.2013
Oppimisvaikeuksien tutkijatapaaminen
Vastuullinen opetus ja yhteistyö oppimispolkujen tukena 16. valtakunnalliset oppimistutkimuksen päivät 17.-18.5.2013

13.2.2013
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus: oppimisvaikeuksia viidellä prosentilla
YTHS:n julkaisemassa korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa kysyttiin ensimmäisen kerran oppimisvaikeuksista.

13.2.2013
Väitös: Lukutaito määrittää koulumenestystä koko kouluajan
Etenkin poikien heikolla lukutaidolla on kauaskantoiset seuraukset. Osa-aikaisella erityisopetuksella on kuitenkin mahdollista kohentaa oppilaiden lukutaitoa alakoulussa ja koulumenestystä yläkoulussa, uusi väitöstutkimus osoittaa.

8.2.2013
Helmikuun teemana lukihäiriö
Oppimisvaikeus.fi-sivuston ensimmäisenä teemana on nuorten ja aikuisten lukihäiriö.

7.2.2013
Avoin luentosarja oppimisesta
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto järjestää kaikille avoimen luentosarjan oppimisesta.

6.2.2013
Parhaita opiskelumenetelmiä tutkittu
Psykologia-lehti julkaisi maanantaiblogissaan tutkimusesittelyn, jossa listattiin parhaiten toimivia opiskelutapoja.

5.2.2013
Sivusto on uudistunut - anna palautetta
Kuntoutussäätiö on julkaissut uuden verkkopalvelun oppimisvaikeuksista.

24.1.2013
Celia-kirjasto lainasi ennätysmäärän kirjoja
Celia-kirjasto lainasi asiakkailleen yli miljoona kirjaa vuonna 2012. Määrä on kirjastolle kaikkien aikojen ennätys. Ääni-, piste-, e- ja koskettelukirjojen lainoja oli yhteensä 1 030 000, missä on neljän prosentin kasvu edeltävään vuoteen verrattuna.

2012

19.12.2012
Lääkärilehdessä artikkeli lukivaikeuden biologisesta taustasta
Lukihäiriö (dysleksia) on selvästi tavallisin oppimishäi­riöistä.

13.12.2012
Väitös aikuisten lukemisvaikeuksien kuntoutuksesta
Kasvatustieteen maisteri Petri Vanninen tarkastelee väitöstutkimuksessaan aikuisten lukemisvaikeuksia ja niiden kuntouttamista.

24.10.2012
Uutinen ADHD:n pitkäaikaisseurauksista
ADHD-pojan elämä voi ajautua aikuisena hankaluuksiin

17.10.2012
Uutinen pikalukutekniikoista
Lukunopeutta pystyy kasvattamaan, mutta ei vippaskonstein

20.9.2012
Selvitys saavutettavuuden edistymisestä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2000-luvulla
Hitaasti, mutta varmasti? Saavutettavuuden edistyminen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2000-luvulla -selvitys tuo esiin muun muassa sen, että etenkin lukihäiriöisten sekä mielenterveyden ja jaksamisen kanssa kamppailevien opiskelijoiden huomiointi on korkeakouluissa edelleen haaste.

20.9.2012
Ammatillinenerityisopetus.fi tarjoaa tietoa ammatillisista erityisoppilaitoksista
Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja jatkosijoittumisessaan erityistä tukea.

6.9.2012
Erilaisen oppimisen hullut päivät 2.10 Helsingissä
Erilaisten oppijoiden liitto ja Helsingin seudun erilaiset oppijat järjestävät Erilaisen oppimisen hullut päivät

31.8.2012
Jokaisella on oikeus lukea -tapahtuma
YK:n lukutaitopäivän tapahtuma Narinkkatorilla 8.9.2012

11.4.2012
Celia-kirjaston verkkolehdessä asiaa Lukihäiriö-sivustosta
Celia-kirjaston verkkolehden vuoden ensimmäisessä numerossa perehdytään muun muassa siihen, miten Celia tavoittelee asiakkaiksi nuoria, joilla on lukivaikeus.

11.4.2012
Erilaisten oppijoiden liiton tapahtuma Helsingissä 20.4.12
Erilaisten oppijoiden liitto järjestää 10-vuotisjuhlaseminaarin: Tarvitaanko pudokkaita? Monenlaisia, erilaisia oppijoita

8.3.2012
Kiinnostavia oppimisvaikeuksiin liittyviä kansainvälisiä artikkeleita viime vuodelta
Ohessa poimintoja kiinnostavista viime vuonna ja alkuvuonna 2012 ilmestyneistä kansainvälisistä oppimisvaikeuksiin liittyvistä artikkeleista

2011

13.12.2011
Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hankkeen loppuraportti on ilmestynyt
Valtaosalla nuorisorikollisista on oppimisvaikeuksia

13.12.2011
Helsingin Kaisaniemessä avattu lukivaikeuksisten apuvälinekeskus

28.10.2011
Celia-kirjasto julkaisee Lukihäiriö.fi-sivuston yhteistyössä Kuntoutussäätiön ja Speresin kanssa
Valtion erikoiskirjasto Celia julkaisee Lukihäiriö.fi-sivuston yhteistyössä Kuntoutussäätiön ja Speresin (Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum) kanssa. Sivuston tarkoituksena on koota yhteen paikkaan aiemmin hajallaan ollutta perustietoa lukivaikeuksista ja auttaa käyttäjiä etsimään lisätietoa ja apua oikeasta paikasta.

11.10.2011
Erityisopettaja Anna-Maija Hintikka sai tänä vuonna lukijärjestöjen ALLVAR-palkinnon.
ALLVAR-palkinto jaettiin 4. 10 Erilaisten oppijoiden liiton järjestämässä Erilaisen oppimisen hullut päivät -tapahtumassa Helsingissä.

30.6.2011
RAY:n Oppimisvaikeusohjelman arviointiraportti
Oppimisvaikeusohjelman arviointiraportti on ilmestynyt kesäkuussa.

29.4.2011
Celia-kirjastolla lukihäiriösivut
Kuntoutussäätiö tekee yhteistyötä Celia-kirjaston lukihäiriösivuston kanssa

10.3.2011
Mallipohjat lukitodistuksista lisätty
Sivustolle on lisätty mallipohjat lukitodistuksista opiskelijiolle ja työelämässä oleville.

12.1.2011
Oppimisvalmennuksella tukea aikuisille työelämään ja opiskeluun
Oppimisvalmennus tarjoaa arviointia, ohjausta ja harjoittelua aikuisille, joilla on oppimisvaikeuksia. Valmennus tukee työelämässä ja opiskelussa tarvittavia oppimistaitoja. Lyhyilläkin valmennusjaksoilla on saatu lupaavia tuloksia.

2010

21.12.2010
Vauvojen äänenkorkeuden käsittely aivoissa kertoo lukemisvaikeuksista kouluiässä

2.12.2010
Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hanke nosti rikostaustaisten nuorten oppimisvaikeudet esiin.
Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hanke nosti rikostaustaisten nuorten oppimisvaikeudet esiin.Rangaistusjärjestelmässä on tärkeää oppia tunnistamaan oppimisvaikeudet ja tarjota kuntoutusta. Monien oireet ovat jääneet jo lapsuudessa hoitamatta.

30.11.2010
Masennus, ahdistuneisuushäiriö tai työuupumuksen oireet eivät heikennä nuorten aikuisten tiedonkäsittelyä
Uusi väitöstutkimus osoittaa, että elämän aikana sairastettu masennus- tai ahdistuneisuushäiriö tai ajankohtaiset työuupumuksen oireet eivät näytä jättävän merkittävää jälkeä nuoren aikuisen kognitiiviseen toimintakykyyn.

19.11.2010
Suomalainen verkkopeli ehkäisee tehokkaasti lasten lukihäiriöitä
Lukutaitoa opettava suomalainen verkkopeli on tuonut erittäin lupaavia tuloksia lukivaikeuksien hoidossa. Ekapeliä käyttäneet riskilapset saavuttivat ja jopa ohittivat tavalliset luokkatoverinsa luku- ja kirjoitustaidossa.

27.10.2010
Uusi kirja lukivaikeuksien apuvälineistä

18.10.2010
Seija Haapasalon haastattelu Sivistys.net -portaalissa

6.10.2010
Lukijärjestöjen ALLVAR-palkinto neuropsykologi Seija Haapasalolle
Suomalaisten lukijärjestöjen vuoden 2010 ALLVAR-palkinnon saajaksi on valittu neuropsykologi Seija Haapasalo Kuntoutussäätiöstä. Palkinto jaetaan vuosittain henkilölle tai henkilöille merkittävästä lukityöstä.

13.9.2010
Tukea maahanmuuttajanaisten lukutaito-opetukseen
Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 115 000 euroa Suomen Akateemisten Naisten Liitolle Luetaan yhdessä - Vi läser tillsammans -verkoston toimintaan.

10.9.2010
Ota kantaa tietoyhteiskunnan kehittämiseen

9.9.2010
Opi oppimaan -hankkeen loppuarviointi valmistunut
Kuntoutuksessa ja työelämän ulkopuolella olevien oppimisvaikeuksiin kiinnitettävä huomiota

8.9.2010
Kansainvälinen lukutaitopäivä 8.9.2010
Kansainvälistä lukutaitopäivää vietetään taas syyskuussa.

1.9.2010
Studia Generalia -sarja oppimisesta ja sen tukemisesta
Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö ja Niilo Mäki Instituutti järjestävät Studia Generalia -sarjan oppimiseen ja sen tukemiseen liittyen.

27.8.2010
Erilaisen oppimisen toimintakeskuksessa tapahtuu
Erilaisten oppijoiden liitto järjestää Erilaisen oppimisen hullut päivät tiistaina 5.10.2010.

10.8.2010
Syksyn kursseja aikuisopiskelusta ja oppimisvaikeuksista

30.7.2010
Ryhmäkuntoutuksen opas julkaistu
Opi oppimaan -projekti on julkaissut uuden oppaan aikuisten ryhmäkuntoutukseen.

18.6.2010
Seminaari vankien oppimisvaikeuksista
Kriminaalihuollon tukisäätiön Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hanke päättyy joulukuussa 2010.

18.6.2010
Väitös oppimisvaikeuksien kuntoutuksesta
Lukivaikeuksia voidaan hoitaa harjoittamalla auditiivisen ja visuaalisen aistitiedon yhdistämistä

14.6.2010
Kelalta selkoesitteitä

8.6.2010
Loppuseminaarin satoa - oppimisvaikeudet huomioitava
Opi oppimaan järjesti hankkeen loppuseminaarin Oppimisvaikeudet aikuisen elämässä 2.6.2010.

3.6.2010
Uusi tutkimus aikuisten oppimisvaikeuksista
Tutkimusraportti kuvaa suomalaisten kokemuksia oppimisvaikeuksista ja saadusta tuesta.

19.5.2010
Opas Oppimisvaikeuksien huomioiminen asiakkaan ohjauksessa
Uusi opas Oppimisvaikeuksien huomioiminen asiakkaan ohjauksessa on ilmestynyt.

17.5.2010
Seminaari oppimisvaikeuksista 2.6.2010
Seminaari Oppimisvaikeudet aikuisen elämässä 2.6.2010.

26.4.2010
Uusi kirja: Laaja-alaiset oppimisvaikeudet
Laaja-alaiset oppimisvaikeudet -kirja on ensimmäinen suomenkielinen katsaus aiheeseen.

22.3.2010
Oppimisvaikeuksista kärsivien rikostaustaisten nuorten kuntoutushanke palkittiin

15.3.2010
Väitöstyö lukemisen taitojen harjoittamisesta
Lukemisvaikeuksiin auttaa sinnikäs harjoittelu.

4.3.2010
Uutta tietoa maahanmuuttajien oppimisvaikeuksista
Uusi kirja Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen on ilmestynyt.

26.1.2010
Työkirja Oma oppimisvalmentaja ilmestynyt
Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen

18.1.2010
Opi oppimaan mukana Educa 2010 -koulutustapahtumassa 29.-30.1.2010

13.1.2010
Palveluopas oppimisvaikeuksiin ilmestynyt
Palveluopas Tukea ja palveluita nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin on ilmestynyt.

2009

16.12.2009
Seminaari kuntoutuspalveluista

3.11.2009
Psykologeille koulutusta 14.1.2010

22.10.2009
Julkaisu maahanmuuttajien oppimisvaikeuksista

9.10.2009
Palkittua kieltenopetusta

29.9.2009
Uusi julkaisu - Valmennuksessa erilainen oppija.

17.9.2009
Celia-kirjastolla uudet kotisivut

17.9.2009
Aikuisopiskelijan viikon tapahtumia

27.8.2009
Aikuisten kehityksellisten opiskeluvaikeuksien tukien jatkuvuus tärkeää

9.6.2009
Ryhmälukiseula oppimisvaikeuksien tunnistamiseen Kuntoutussäätiössä

9.6.2009
Uusia tutkimuksia lukikuntoutuksesta

28.5.2009
Opi oppimaan -kurssi Kalliolan kansalaisopistossa alkaa 14.9.2009

27.5.2009
Apuvälineitä Kuntoutussäätiön kirjastossa

27.5.2009
Aikuisten vertaisryhmä alkaa 2.9.2009 HEROssa

27.3.2009
Seija Haapasalo (hankkeen projektipäälikkö) Ylen Aamu-tv:ssä - aiheena työelämän infoähky

25.3.2009
Kerro tarinasi, erilainen oppija!

17.3.2009
Projektin väliraportti ilmestyy valtakunnallisilla kuntoutuspäivillä maaliskuussa

10.3.2009
Aivoviikkoa vietetään 9.-15.3.

10.3.2009
Oppimisvaikeuksiin liittyviä kursseja

13.1.2009
Seminaari lukemisesteisten kirjastopalveluista 10.2 Helsingissä

13.1.2009
Opi oppimaan-projekti on mukana Educa-messuilla Helsingissä 23.-24.1.2009

13.1.2009
Erilaista oppimista tukeva vanhempain vertaisryhmä alkaa Hämeenlinnassa

2008

23.10.2008
Kevään 2009 aikuisten lukikuntoutuskurssi

22.10.2008
Työtehoa avotoimistoihin

30.9.2008
Aikuisopiskelijan viikkoa vietetään 29.9.-5.10.

8.9.2008
Opi oppimaan -verkkopalvelusta apua aikuisten lukutaito-ongelmiin

5.9.2008
Anna palautetta verkkopalvelusta

8.8.2008
Aikuisten lukikuntoutuskurssi alkaa 19.8.2008 Kuntoutussäätiössä

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 24.1.2013