Oppimisvaikeus 13.12.2016

Esittelyssä NUTTU – Nuoret tuella elämään -hanke

NUTTU-hanke tukee nuoria työelämään

Nuorilla, joilla on opintoihin ja työelämään kiinnittymisen hankaluuksia, voi olla taustalla oppimisvaikeuksia ja psyykkisiä ongelmia. Vaikeuksia voi olla myös samanaikaisesti, sillä oppimisvaikeuksien yhteydessä esiintyy usein mielenterveysongelmia, kuten masennusta ja ahdistusta.


NUTTU – Nuoret tuella elämään -hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät tai työttömyysuhan alaiset olevat alle 25-vuotiaat nuoret aikuiset, joiden mielenterveyden ongelmat tai oppimisvaikeudet haittaavat opiskelussa ja työssä selviytymistä.

Kohderyhmää ovat myös järjestöjen ja julkisen sektorin toimijat, jotka ohjaavat ja tukevat näitä nuoria. Hankkeen tavoitteena on järjestää nuorille aikuisille vertaisryhmiä eri painotuksilla ja kehittää kysely ongelmien ja avuntarpeen tunnistamiseen.

Lue lisää teemasivustolta.


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 13.12.2016