Oppimisvaikeus 1.12.2015

Väitös: Aivojen sähköiset reaktiot puheeseen kytkeytyvät lukivaikeuteen jo vauvaiässä

Lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudet ovat usein perinnöllisiä. Lukivaikeudessa puheäänten kestojen havaitseminen on vaikea. FM Kaisa Lohvansuu tutki väitöskirjassaan aivojen herätevasteita eli sähköisiä reaktioita konsonanttien kestoon vauvoilla ja kouluikäisillä lapsilla, joista osalla oli perinnöllinen riski lukivaikeuteen. Väitöstutkimus on osa Lapsen kielen kehitys- ja Dyslexia genes and neurobiological pathways (NEURODYS) – projekteja.

Riskiryhmään kuuluvien puolivuotiaiden vauvojen nopeaa äänten käsittelyä heijastavien aivovasteiden huomattiin ennustavan lukemisen nopeutta kahdeksannella luokalla. Ennustevaikutus välittyi esikouluiän tuttujen esineiden nimeämisnopeuden kautta. Löydös viittaa siihen, että mielensisäisestä sanavarastosta hakemisen sujuvuus on tärkeää sekä sujuvassa lukemisessa että nimeämisessä. Poikkeava aivoaktivaatio on tutkimuksen mukaan varhainen merkki puutteellisesti kehittyvistä puheäänteiden muistijäljistä aivoissa.

Kolmannella luokalla poikkeuksellisen suuret aivovasteet olivat yhteydessä tarkempaan lukemiseen ja kirjoittamiseen oppilailla, joilla oli lukivaikeus. Tarkemmin lukevilla aivoaktivaatio syntyi taaempana oikealla kuuloaivokuorella kuin muilla lapsilla. Löydöksestä pääteltiin, että osalla lapsista, joilla on lukivaikeus, aivot ovat korvanneet puutteellista puheenprosessointia. Tämä näkyy tavanomaista suurempana aivojen aktivaationa puheääniin.

Koko tiedote Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla 

FM Kaisa Lohvansuun psykologian väitöskirjan "Brain responses to speech sounds in infants and children with and without familial risk for dyslexia" (Aivojen herätevasteet puheääniin vauvoilla ja lapsilla, joilla on perinnöllinen lukivaikeusriski) tarkastustilaisuus järjestetään 5.12.. Vastaväittäjänä professori Urs Maurer (The Chinese University of Hong Kong) ja kustoksena professori Paavo Leppänen (Jyväskylän yliopisto).


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 1.12.2015