Oppimisvaikeus 1.12.2015

Väitös: Matematiikan oppimisvaikeusriskissä olevat lapset hyötyvät tietokoneavusteisesta taitoharjoittelusta

Varhaisten numeeristen taitojen kehityksen arviointi, seuranta ja tukeminen ovat tärkeitä, sillä nämä taidot muodostavat pohjan peruslaskutaitojen oppimiselle ja vaikuttavat sen myötä lapsen koko koulupolkuun. KM Jonna Salminen tutki väitöskirjassaan, onko intensiivisestä tietokoneavusteisesta taitoharjoittelusta hyötyä esiopetusikäisille lapsille, joilla on kaikkein heikoimmat varhaiset numeeriset taidot ja siten suuri riski matematiikan oppimisvaikeuksiin.

Kokeellisissa Ekapeli-Matikka -interventiotutkimuksissa kerättiin taitojen arviointitietoa ja pelitallennetietoa. Ekapeli-Matikka on yksi LukiMat -hankkeen aikana kehitetyistä tutkimustietoon perustuvista tuen menetelmistä (www.lukimat.fi).

Tulosten mukaan intensiviisellä tietokoneavusteisella taitoharjoittelulla oli myönteinen vaikutus taidoiltaan kaikkein heikoimpien lasten varhaisiin numeerisiin taitoihin. Hyötymisessä oli yksilöllistä vaihtelua. Harjoittelun hyöty näkyi taidoissa kolmen viikon päivittäisen harjoittelun jälkeen erityisesti niissä taidoissa, joihin interventio kohdistui. Tietokoneavusteisia menetelmiä voi hyödyntää tuen tarpeiden tunnistamisessa, tuen yksilöllistämisessä ja tehostamisessa.

Koko tiedote Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla 

KM Jonna Salmisen erityispedagogiikan väitöskirjan "Response to Computer-Assisted Intervention in Children Most at Risk for Mathematics Difficulties" tarkastustilaisuus järjestetään 10.12. Vastaväittäjänä akatemiaprofessori Erno Lehtinen (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Mikko Aro (Jyväskylän yliopisto).


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 1.12.2015