Oppimisvaikeus 21.10.2015

Tutkimus: Aikuisten luku-, numero- ja tietotekniikkataitoja tulee vahvistaa

Vahvat luku-, numero- ja tietotekniikkataidot antavat pohjan opiskelulle, työnteolle, työhaulle ja yhteiskunnalliselle osallistumiselle. Suomessa on 600 000 16–65-vuotiasta, joilla nämä perustaidot eivät ole riittäviä. Perustaitoja voi kuitenkin oppia aikuisiällä.

Tiedot käyvät ilmi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n kansainvälisen aikuistutkimuksen maakatsauksesta, joka julkaistiin 6.10.2015. Katsauksen ovat teettäneet työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Maakatsaus suosittelee, että perustaitoihin kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota.

Taitopuutteet pitäisi tunnistaa silloin, kun aikuisia kohdataan, esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa ja työ- ja elinkeinotoimistoissa. Aikuisten perustaitojen kohentamisessa parhaita tuloksia saadaan, kun niitä kehitetään yksilöllisesti esimerkiksi osana aikuiskoulutusta tai työpaikalla.

Lisäksi koulutukseen olisi kannustettava juuri niitä aikuisia, joiden taidoissa olisi eniten parannettavaa.

 

Nuoret, maahanmuuttajat ja ikääntyvät tarvitsevat tukea

40 prosenttia niistä16–29-vuotiaista, joiden perustaidot eivät ole vahvat, ei ole koulutuksessa tai työssä. Muiden nuorten osalta alle joka kymmenes on vastaavassa tilanteessa. Maakatsaus suosittelee, että työssä oppimista painottavaa ammatillista koulutusta kehitetään sekä toisen asteen jälkeistä koulutusta helpotetaan.

Suomeen muualta muuttaneiden joukossa 40 prosentilla on puutteelliset luku- tai numerotaidot. Suurin osa maahanmuuttajista teki taitotestit kuitenkin muulla kuin omalla äidinkielellään. Kielitaito vaikuttaa siis merkittävästi testitulokseen. Maahanmuuttajien osaamista vahvistetaan parhaiten joustavalla kotoutumiskoulutuksella, jossa painottuvat kieli- ja ammattiopinnot.

Noin 25 prosentilla 55–65-vuotiaista on puutteita perustaidoissa. Nuorempiin verrattuna ongelmia on erityisesti tietotekniikkataidoissa. Maakatsauksessa arvioidaan, että vanhimpien ikäryhmien taitoja voisi tukea esimerkiksi työvoimakoulutuksella. Tämä voisi myöhentää eläkkeelle siirtymistä tilanteessa, jossa heikot tai vanhentuneet taidot ovat este työuran jatkamiselle. Iäkkäiden kohdalla korostuvat myös mahdollisuudet oppia työssä.

Maakatsaus perustuu vuonna 2012 toteutettuun kansainväliseen aikuistutkimukseen sekä asiantuntijoiden haastatteluihin. Maakatsaus on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/piaac/liitteet/adultskillsfinland.pdf

Maaraportin keskeiset tulokset löytyvät suomeksi artikkelista

Osaamisen ja elinikäisen oppimisen Suomi – riittävätkö kaikkien perustaidot?

http://www.tem.fi/files/43902/tak32015.pdf


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 1.12.2015