Oppimisvaikeus 12.10.2015

Osallistu kyselyyn korkeakoulujen saavutettavuudesta

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus on aloittanut syksyllä 2015 korkeakoulujen saavutettavuutta koskevan selvitystutkimuksen tekemisen, jonka on määrä valmistua vuoden 2015 loppuun mennessä.

Kysely on suunnattu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille, ja sillä selvitetään opiskelijoiden kokemuksia oman korkeakoulunsa saavutettavuudesta. Kyselyyn toivotaan mahdollisimman monenlaisten opiskelijoiden vastauksia.

Osallistumisesi tutkimukseen on erityisen tärkeää, sillä siten annat arvokasta tietoa korkeakoulusi saavutettavuudesta opiskelijoita koskevaa päätöksentekoa sekä tieteellistä tutkimusta varten.

Kysely on tiivis. Sen täyttäminen onnistuu nopeimmillaan 15 minuutissa. Voit vastata kyselyyn 1.11.2015 asti osoitteessa:

https://www.webropolsurveys.com/S/4425188DA5A04961.par. Vastanneiden kesken arvomme kolme kappaletta 50 euron suuruisia S-ryhmän lahjakortteja.

Tutkimuksesta saatavia tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Kerättävää aineistoa käytetään ainoastaan tieteellisiin tutkimustarkoituksiin eikä tietojasi luovuteta ulkopuolisille.

Kyselyn tulokset julkaistaan vuoden lopussa ilmestyvässä korkeakoulujen saavutettavuutta kartoittavassa selvityksessä, jonka avulla kehitetään korkeakoulujen saavutettavuutta. Tutkimus tuottaa seurantatietoa, jota yhdistetään aiempaan tietoon ja sen avulla voidaan kehittää pitkäjänteisesti kouluttautumisen mahdollisuuksia erilaisiin tutkittuihin tarpeisiin perustuen.

 

Arvostamme suuresti vastauksiasi ja kiitämme ajankäytöstäsi!

 

Lisätiedot: Tiia Villa, tiia.villa@otus.fi, p. 050 439 2611.

HUOM. Jos haluat osallistua kyselyyn suullisesti, ota yhteyttä Tiia Villaan.

 

 

 

-----

 

 

 

UNDERSÖKNING OM HÖGSKOLORNAS TILLGÄNGLIGHET

 

Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus har hösten 2015 inlett en utredande undersökning om tillgänglighet. Undersökning torde bli klar inom loppet av år 2015.

 

Enkäten är riktad till studerandena vid universiteten och yrkeshögskolorna. Genom enkäten kartläggs studerandenas erfarenheter av högskolans tillgänglighet. Vi hoppas så många olika slags studerande som möjligt besvarar enkäten.

 

Det är speciellt viktigt att du deltar i undersökningen, eftersom du kan ge värdefull information om tillgängligheten vid din högskola som kan användas i beslutsfattande som rör studerande samt för vetenskaplig forskning. Undersökningen ger uppföljningsdata som kombineras med tidigare data. Informationen kan sedan användas för att långsiktigt utveckla utbildningsmöjligheter för olika undersökta behov.

Enkäten är kompakt och kan fyllas i på 15 minuter eller mindre här: https://www.webropolsurveys.com/S/44EF440E6BD3E654.par. Sista dagen att besvara enkäten är 1.11.2015. Bland de som svarat på enkäten lottar vi ut tre S-gruppens presentkort á 50 euro.

 

Informationen behandlas med absolut konfidentialitet. Det material vi samlar in används endast för vetenskaplig forskning och dina uppgifter överlämnas inte till några utomstående. Resultaten publiceras i en utredning om högskolornas tillgänglighet som utkommer i slutet av året. Med hjälp av den utvecklas tillgängligheten vid högskolorna.

 

Vi uppskattar dina svar, stort tack att du tog dig tid!

Mer information: Tiia Villa, tiia.villa@otus.fi, tfn 050 439 2611.
OBS. Om du vill besvara enkäten muntligt, kontakta Tiia Villa.

 

 

-----

 

 

SURVEY OF ACCESSIBILITY AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS


In autumn 2015, the Research Foundation for Studies and Education Otus has begun a survey on the accessibility at the higher education institutions in Finland. The results are to be published by the end of the year.

 

This survey is aimed at students at universities and universities of applied sciences. It aims to gather students´ experiences of accessibility at their own universities. We hope to receive answers from a wide variety of students.

 

Your answer is important, because you can give valuable information on the accessibility at your higher education institution that can be used for decision-making affecting students and for scientific research. The survey produces follow-up data which is combined with earlier data. This is of help for long term development of educational opportunities for different researched needs.

The survey is concise. It takes you 15 minutes or even less to fill in. The survey is open until 1 November 2015 here: https://www.webropolsurveys.com/S/41785B7DF6B9C389.par. For those who participate in the study there will be a raffle for three 50 euro gift vouchers for stores in the S group.

The data gathered is handled with strict confidentiality. The information we collect will be used only for research purposes. Your information will not be shared with anyone else.

The results will be published at the end of the year in a survey of higher education institutions´ accessibility which aims to develop accessibility at higher education institutions.

 

We greatly appreciate your replies, thank you for your time!

Contact details: Tiia Villa, tiia.villa@otus.fi, tel. 050 439 2611.
NB! If you would like to participate by oral interview, please contact Tiia Villa.

 

 


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 12.10.2015