Oppimisvaikeus 8.9.2015

Lukutaitopäivä muistuttaa lukutaidon merkityksestä aikuisillakin

YK:n lukutaitopäivää vietetään 8.9.

Kansainvälisen aikuistutkimuksen (PIAAC 2012) mukaan suomalaista aikuisista
11 prosentilla on suuria puutteita lukemisessa. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 370 000 aikuista. Lukutaitovaikeudet ovat yleisempiä iäkkäämmillä, vähän koulutetuilla ja työelämän ulkopuolella olevilla. Naisten ja miesten lukutaidossa ei ole juuri eroa.

Myös monet opiskelijat kokevat erilaisia vaikeuksia lukemisessa. Kouluterveyskyselyn mukaan lukiolaisista 24 % ja ammattiin opiskelevista 26 % kokee vaikeuksia lukemisessa. Opiskelijabarometrin mukaan korkeakouluopiskelijoista 12–13 % kokee vaikeuksia lukemisessa vähintään melko usein.

Nuorten ja aikuisten lukutaitoa on mahdollista kohentaa esimerkiksi lukemisstrategioiden ohjauksella ja kiinnittämällä huomiota luettavaan materiaaliin. Lukemista helpottaa, kun aihepiiri on lukijalle tuttu ja häntä kiinnostava.

Tiedon saavutettavuutta parantavat esimerkiksi selkokieli ja äänikirjat. Äänikirjojen saatavuus on parantunut Kirjasto kaikille -hankkeen myötä.


Lisätietoa

Kirjasto kaikille -hanke (Celia-kirjasto) http://www.kirjastokaikille.fi/

Malin Antero, Sulkunen Sari & Laine Kati. PIAAC 2012. Kansainvälisen aikuistutkimuksen ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013. Verkkoversio.

Saari Juhani ja Kettunen Heidi (toim.) Opiskelijabarometri 2012. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus 2013. Verkkoversio.

THL: Kouluterveyskysely. http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 8.9.2015