Oppimisvaikeus 8.4.2015

Oppimisvaikeus.fi-sivusto aloittaa verkkoneuvontapalvelun

Oppimisvaikeus.fi aloittaa verkkoneuvontapalvelun, jonne sivuston käyttäjät saavat lähettää oppimisvaikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Kysymyksiin vastaavat Kuntoutussäätiön oppimisvaikeuksiin perehtyneet asiantuntijat.

Verkkoneuvontaa toivottiin sivuston toteuttamassa käyttäjäkyselyssä, johon saatiin vastauksia yhteensä 40. Lisäksi palautetta kerättiin Kuntoutussäätiön nuorten aikuisten lukiryhmästä.

Oppimisvaikeus.fi-sivusto koettiin luotettavaksi ja monipuoliseksi tietolähteeksi oppimisvaikeuksista. Vuorovaikutuksen lisäämiseksi sekä oppimisvaikeuksia kokevat vastaajat että ammattilaiset näkivät verkkoneuvonnan kehittämisen tärkeimpänä. Seuraavaksi suosituimpia olivat chat-muotoinen neuvonta ja blogit.

Muussa palautteessa esille nousivat esimerkiksi lukiolaisten erityinen tuki, itselle sopivan opiskelutavan löytyminen ja muistin ja keskittymisen tukeminen. Sivuston kokoamat linkkilistat koettiin hyödyllisiksi.

Kehittämisehdotuksina toivottiin muun muassa oppimisvaikeuksiin liittyvien julkaisujen helpompaa löytämistä. Myös kuvallisuutta ja oppimisvaikeuksiin liittyviä kokemuksia toivottiin lisää.

Sivustoa kehitetään saadun palautteen perusteella.

Kysy oppimisvaikeuksista

Anna palautetta sivustosta


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 8.2.2016