Oppimisvaikeus 21.1.2015

Oppimisvaikeudet työpaikalla -hanke kartoitti oppimisvaikeuksien tunnistamista ja tukea työpaikoilla

Oppimisvaikeudet työpaikalla -hankkeen tavoitteena oli kartoittaa eri maissa oppimisvaikeuksien tunnistamista ja tukitoimia. Kartoituksen mukaan oppimisvaikeuksiin suhtaudutaan myönteisesti, mutta tietoisuus oppimisvaikeuksista ja tukitoimista on Suomessa muita Pohjoismaita vähäisempää.

Kartoituksen tuloksia esiteltiin hankkeen loppuseminaarissa Helsingissä 20.1.2015. Metallityöväen Murikka-opiston Marjo Nurmi kertoi kokemuksistaan opettajana. Opetuksessa tärkeää on huomioida oppimisen esteet, aiemmat kielteiset koulutuskokemukset ja opiskelijan kokemus omasta minäpystyvyydestä.

Nurmi toi myös esille, että Suomessa on vaikeaa olla aikuinen, jolla on puutteellinen luku- ja kirjoitustaito. Toisaalta omia taitojaan on mahdollista kehittää aikuisena.

Hankkeen yhteistyökumppanit kertoivat myös kokemuksistaan. Norjassa oppimisvaikeuksiin suhtaudutaan työelämässä avoimesti. Norjassa on vuodesta 1997 asti tuettu aikuisten perustaitoja maksuttoman koulutuksen avulla. Ruotsissa jokaisella aikuisella on mahdollista saada koulutusavustusta. Lukiapuvälineitä on mahdollista hakea sairausvakuutuskassasta. Islannissa on panostettu erityisesti osaamisen tunnustamiseen.

Kuntoutussäätiön toteuttamaan kartoitukseen vastasi 703 työpaikkaa. Suurin vastaajaryhmä olivat luottamusmiehet. Suurin osa vastaajista suhtautui myönteisesti oppimisvaikeuksien tukemiseen. Muiden Pohjoismaiden vastaajilla tietoisuus oppimisvaikeuksista, tukimahdollisuuksista ja apuvälineistä oli kuitenkin yleisempää kuin suomalaisilla vastaajilla.

Erilaisten oppijoiden liiton Varpu Taarna näki tulosten kertovan siitä, että tietoa oppimisvaikeuksista, tukimuodoista ja apuvälineistä tarvitaan. Hän korosti luottamuksellisen ilmapiirin tärkeyttä oppimisvaikeuksien puheeksi otossa. Hän myös toivoi hyviä esimerkkejä siitä, miten oppimisvaikeudet on otettu huomioon työpaikoilla.

Seminaarin päätti paneeli, jossa nostettiin esille hyviä käytäntöjä oppimisvaikeuksien huomioimisesta aikuiskoulutuksessa. Omaa osaamista on voitu osoittaa esimerkiksi suullisesti ja työtehtävien videoinnilla. Tutkintotilaisuus saattaa olla monelle oppimisvaikeuksia kokevalle jännittävä paikka, joka tulisi myös huomioida.

Toivottiin, että koulutuksessa hyviksi havaitut keinot voisi ottaa käyttöön myös työpaikoilla. Paneeli piti myös tärkeänä, että oppimisvaikeudet huomioidaan osana luottamusmiesten koulutusta.

Kuntoutussäätiön tiedote: Oppimisvaikeudet kannattaa ottaa esiin myös työpaikoilla

Oppimisvaikeudet työpaikoilla -kartoitus on luettavissa suomeksi ja ruotsiksi Työväen Sivistysliitto TSL:n sivuilta.


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 21.1.2015