Oppimisvaikeus 18.11.2014

Kuntoutussäätiö järjestää maksutonta koulutusta oppimisvaikeuksista vapaan sivistystyön opettajille

Tukea omaehtoiseen oppimiseen oppimisvaikeuksissa (2014-2015)

Uusi koulutuskokonaisuus aikuisten oppimisvaikeuksista käynnistyy tammikuussa.
Jokainen opettaja kohtaa työssään oppimisvaikeuksista johtuvia asioita. Lukivaikeus näkyy aikuisilla lukemisen hitautena, kirjoittamisvaikeuksina tai vieraiden kielten oppimisen hankaluuksina. Oppimisvaikeuksien seurauksena koulutuspolut voivat jäädä lyhyiksi ja oppimiskokemukset kielteisiksi. Opettaja voi vaikuttaa aikuisen oppimiskokemuksiin ja antaa tukea oppimisvaikeuksiin.

Kuntoutussäätiössä alkaa tammikuussa 2015 vapaan sivistystyön opettajille ja opetuksen tukihenkilöstölle suunnattu koulutuskokonaisuus aikuisten oppimisvaikeuksista. Koulutus tarjoaa tutkittua tietoa ja käytännön kokemuksia aikuisten oppimisen esteistä, oppimista helpottavista keinoista sekä antaa valmiuksia huomioida monenlaisia oppijoita koulutuksessa.

Koulutuspäivien teemat vuonna 2015
  • Oppimisvaikeudet ja perustaitojen tukeminen 22.–23.1.2015, ohjelma ja ilmoittautuminen
  • Vieraiden kielten vaikeudet ja teknologia oppimisen tukena 12.–13.3.2015
  • Opinnollinen kuntoutus ja opetuksen saavutettavuus 24.–25.9.2015 (alustava)

Lue lisää:

Tukea omaehtoiseen oppimiseen oppimisvaikeuksissa  Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 18.11.2014