Oppimisvaikeus 8.9.2014

Lukutaitopäivää vietetään 8.9.

YK:n lukutaitopäivää vietetään 8.9.2014. Lukutaito ei ole Suomessakaan itsestäänselvyys.

Aikuisista 11 prosentilla on suuria puutteita lukemisessa. Kouluterveyskyselyn mukaan lukiolaisista 24 % ja ammattiin opiskelevista 26 % kokee vaikeuksia lukemisessa. Opiskelijabarometrin mukaan korkeakouluopiskelijoista 12–13 % kokee vaikeuksia lukemisessa vähintään melko usein.

Lukivaikeuden yhteydessä nuoret ja aikuiset kokevat lukemisen usein hitaana ja työläänä. Lukemista auttaa lukemisen merkityksellisyys itselle ja tuttu aihepiiri. Lukutaidon kohentamiseksi on tärkeää opettaa nuorille ja aikuisille erilaisia lukemisen strategioita.

Äänikirjat on tarkoitettu kaikille lukemisesteisille. Äänikirjojen kuuntelu kannattaa aloittaa kaunokirjallisuudesta. Äänikirjoista tehdyn tutkimuksen mukaan avulla oppilaat kertoivat oppivansa paremmin kuuntelemalla, ymmärtävänsä lukemaansa paremmin kuin ennen ja pystyvänsä lukemaan ilman ulkopuolista apua.

 

Kirjallisuutta

Aro Tuija, Siiskonen Timo, Ahonen Timo(toim). Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. PS-kustannus, 2007.

Korkeamäki Johanna. Aikuisten oppimisvaikeudet. Näkökulmia selviytymiseen. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 83/2010. Verkkoversio.

Kuismanen, Milka & Holopainen, Leena. Daisy-äänioppikirjat opiskelun tukena. Itä-Suomen yliopisto 2014. Verkkoversio.

Malin Antero, Sulkunen Sari & Laine Kati. PIAAC 2012. Kansainvälisen aikuistutkimuksen ensituloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013. Verkkoversio.

Saari Juhani ja Kettunen Heidi (toim.) Opiskelijabarometri 2012. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus 2013. Verkkoversio.

Sainio, Ari (toim.). Viesti perille. Selko-opas kunnille. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö 2013. Verkkoversio.

Sulkunen Sari & Nissinen Kari. Heikot lukijat Suomessa. Teoksessa Kestääkö osaamisen pohja? Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012. Verkkoversio.

THL: Kouluterveyskysely. http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 8.9.2014