Oppimisvaikeus 25.8.2014

Opiskelijoille oikeus vähäiseen opiskeluun sairauslomalla

Opiskelijoilla on jatkossa oikeus vähäiseen opiskeluun sairauslomalla eli silloin, kun opiskelijalle maksetaan opintotuen sijaan sairauspäivärahaa. Vähäiseksi opiskeluksi katsotaan enintään 40 prosenttia ohjeellisesta lukukauden tai lukuvuoden tavoitteesta.

Tällä hetkellä sairauspäivärahan ehdot estävät opintojen suorittamisen. Osa opiskelijoista pystyisi kuitenkin opiskelemaan hieman ja sillä saattaisi olla jopa myönteinen vaikutus toipumiseen. Pitkäaikainen poissaolo opinnoista myös nostaa kynnystä palata opiskelemaan ja lisää keskeyttämisriskiä.

Tiedote STM:n sivuilla


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 25.8.2014