Oppimisvaikeus 6.5.2014

Kesälukiosta tukea opintoihin

Kesälukioseura järjestää kesällä kesälukioita. Toiminnassa huomioidaan myös lukivaikeudet.

Lahden 10+ -kesälukio on suunnattu erityisesti sellaisille opiskelijoille, joille opintojen keskeytyminen on vaarassa lukivaikeudesta johtuen. Opiskelijaa tuetaan löytämään oma opiskelutyylinsä ja omat vahvuutensa lukivaikeus huomioon ottaen. 10+:ssa on mahdollista saada erityisopettajan tekemä lukitesti erillismaksusta.

http://www.kesalukio.fi/project/lahti-21-7-1-8-2/

Lahdessa on samaan aikaan myös yleiskesälukio, jonka ohjelmassa on muun muassa kieliä. Tässä kesälukiossa on toteutettu tukikursseja siten, että kurssien alussa opettaja/kesälukion rehtori tekee kyselyn erityistuen tarpeesta.

Lukivaikeus otetaan huomioon myös muissa kesälukioissa. Opiskelijan kannattaa ilmoittaa asiasta etukäteen valitessaan kursseja kesälukion ohjelmasta. Ilmoitus otetaan vastaan ja käsitellään luottamuksellisesti.

Kesälukiot ovat maksullisia. Opetus tapahtuu kansanopistoissa.

Lisätietoja:

http://www.kesalukio.fi


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 6.5.2014