Oppimisvaikeus 19.3.2014

Koulutusta nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista 3.-4.4.2014 - ilmoittautuminen käynnissä

Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien moniammatillinen ohjaus ja tuki – kuntoutus ja työelämä 3.–4.4.2014

Kuntoutussäätiö järjestää vuonna 2014 kolme avointa seminaaria nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista. Huhtikuussa teemana ovat kuntoutus ja työelämä. Koulutuksessa tutustutaan kuntoutuksen ja apuvälineiden mahdollisuuksiin opiskelu- ja työkyvyn tukena. Työelämää lähestytään tutkimustiedon ja käytännön työvälineiden välityksellä työhyvinvointia unohtamatta.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa koko opetustoimen täydennyskoulutusta. Sen erityisenä kohderyhmänä ovat toisen asteen ja aikuiskoulutuksen erityisopettajat, ohjaavat opettajat, opinto-ohjaajat ja opiskelijahuolto. Seminaariin voivat osallistua myös muut ohjauksen parissa työskentelevät ammattilaiset.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 9.4.2014