Oppimisvaikeus 11.2.2014

Väitös: Varhainen kuntoutus tehoaa lukivaikeuteen

Koulunkäynnin alkaessa joka viides lapsi tarvitsee tukea lukemaan oppimisessa. Noin kuudella prosentilla on oppimisessa isoja vaikeuksia. PsL Kaisa Peltomaan tavoitteena oli kehittää käytäntöjä lukivaikeuden varhaiseen tunnistamiseen ja kuntouttamiseen.

Kohteena olivat eniten tukea tarvitsevat lapset. Tutkimuksessa seurattiin 370 lapsen kehitystä alkuopetusvuosien ajan. Lapset, joilla oli heikot oppimisvalmiudet koulun alkaessa, saivat lukitaitojen kuntoutusta, jonka tuloksellisuutta seurattiin.

Peltomaan tutkimuksessa hyödynnettiin Yhdysvalloissa laajasti käytössä olevaa kuntoutuksen tuloksellisuuden eli interventiovasteen seuraamiseen perustuvaa mallia (Response To Intervention, RTI). Se osoittautui toimivaksi myös suomalaislasten tukitoimia suunniteltaessa. Heti koulunkäynnin alettua käynnistetyistä tukitoimista hyötyivät eniten lukivalmiuksien alkukartoituksessa heikoimmin suoriutuneet.

Koko tiedote Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla
Väitöskirjan sähköinen versio

PsL Kaisa Peltomaan psykologian väitöskirjan "Opinkohan mä lukemaan? Lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa" tarkastustilaisuus pidettiin 8.2. Vastaväittäjänä professori Pekka Niemi (Turun yliopisto) ja kustoksena professori Heikki Lyytinen (Jyväskylän yliopisto).


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 11.2.2014