Oppimisvaikeus 21.1.2014

Ensimmäinen laaja suomalaistutkimus äänioppikirjoista

Educa-messuilla esitellään ensimmäinen laaja suomalaistutkimus äänioppikirjoista. Tutkimuksen perusteella 95 prosenttia äänioppikirjoja käyttäneistä oppilaista koko äänikirjoista olleen hyötyä.

Valtion erikoiskirjasto Celia teetti Itä-Suomen yliopistossa tutkimuksen Daisy-äänioppikirjojen käytöstä peruskoululaisten opiskelun tukena. Tutkimus toteutettiin kyselynä, johon vastasi yhteensä lähes 500 äänioppikirjoja käyttänyttä peruskoululaista, heidän vanhempaansa tai opettajaa. Tutkimusta syvennettiin lisäksi oppilaiden ja opettajien haastatteluin.

- Tämä on ensimmäinen Suomessa tehty tämän mittakaavan äänikirjojen käyttöä koskeva tutkimus, kertoo Celian asiakkuusjohtaja Minna von Zansen. - Tutkimus antaa arvokasta tietoa äänioppikirjojen hyödyistä, käyttötavoista ja kehityskohteista.

Tutkimuksen perusteella 95 % äänioppikirjoja käyttäneistä oppilaista koki, että äänikirjoista oli ollut hyötyä. Oppilaat kertoivat oppivansa paremmin kuuntelemalla, ymmärtävänsä lukemaansa paremmin kuin ennen ja pystyvänsä lukemaan ilman ulkopuolista apua. Lisäksi äänikirjojen avulla oppilaat pystyivät lukemaan nopeammin ja pidempään kuin ennen ja keskittymään paremmin.

Tutkimuksessa tuli esiin myös lukuisia kehitysehdotuksia sekä äänioppikirjojen rakenteeseen ja ominaisuuksiin että äänikirjojen käytön ohjeistukseen ja yleisesti viestintään.

- Käynnistimme tutkimuksen pohjalta projektin, jonka puitteissa on tarkoitus kehittää ja parantaa äänioppikirjoja, kertoo Minna von Zansen. - Kirjojen rakennetta kehitetään ja käytettävyyttä parannetaan. Lisäksi kiinnitämme enemmän huomiota käytön ohjeistukseen ja ylipäänsä Celian äänioppikirjoista viestimiseen, von Zansen summaa.

Celia tuottaa eri kustantajien oppikirjoista äänikirjaversioita niiden oppilaiden käyttöön, joille tavallisen kirjan lukeminen on hankalaa esim. luki- ja oppimisvaikeuden tai näkövamman vuoksi.

Tutkimusraportti verkossa


Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa kaikille niille, jotka eivät sairauden tai vamman vuoksi voi lukea tavallisia painettuja kirjoja – esimerkiksi luki- ja oppimisvaikeuksisille, näkövammaisille, kehitysvammaisille ja lihastautia sairastaville ihmisille. Celia tarjoaa asiakkailleen maksutta lainaksi kauno- ja tietokirjallisuutta mm. ääni-, piste- ja elektronisina kirjoina. Lisäksi Celia valmistaa ja myy tai lainaa oppikirjat saavutettavassa muodossa eri koulutusasteille. Valikoimasta löytyy suurin osa peruskoulun oppikirjoista ja runsaasti lukion oppikirjoja.


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 5.9.2014