Oppimisvaikeus 19.12.2013

RAY:n avustusehdotuksessa uusia hankkeita oppimisvaikeuksiin

Raha-automaattiyhdistyksen avustusehdotus vuodelle 2014 on julkaistu. Monissa projekteissa kehitetään tukea oppimisvaikeuksiin.

Kuntoutussäätiön uudessa hankkeessa edistetään nuorten opiskelu- ja työelämävalmiuksia. Erilaisten oppijoiden liiton hankkeessa kehitetään valtakunnallista apuvälinekeskusta.

Paikallisjärjestöistä Helsingin seudun erilaiset oppijat sai rahoitusta nuorten kuntouttavaan kerho- ja kurssitoimintaan ja Kanta-Hämeen erilaiset oppijat vanhempien vertaisryhmätoiminnan kehittämiseen.

Niilo Mäki säätiö kehittää verkkovälitteistä tietopalvelua lasten hahmotushäiriöihin.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö tukee vaikeasti työllistyvien nuorten yksilöllisiä urapolkuja ja opiskeluun ohjaamista.

Lisäksi RAY tukee Paikka auki -avustusohjelmalla järjestöjen hankkeita, jotka työllistävät alle 29-vuotiaita nuoria ja parantavat heidän työelämävalmiuksiaan. Avustuksia menee ohjelmaan ensi vuonna 5,8 miljoonaa euroa, ja koko ohjelmakauden aikana yhteensä 20–30 miljoonaa euroa. Avustusohjelma jatkuu vuoteen 2017 asti.

Vuoden 2014 avustuksia koskevat tiedot ovat RAY:n avustusehdotuksesta, jota sosiaali- ja terveysministeriö voi vielä muuttaa. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustuksista tammi-helmikuussa 2014.

 

Ehdotuksessa esitetään avustusta seuraaville projekteille:

Mielenterveysongelmista tai oppimisvaikeuksista kärsivien työttömien tai työttömyysuhanalaisten nuorten opiskelu- ja työelämänvalmiuksien edistämiseen (NUTTU, 2014–2017). Kuntoutussäätiö.

Erilaisen oppijan osallisuuden, esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden lisäämiseen opinnoissa, työelämässä ja arjessa (Valtakunnallinen lukivaikeuksisten apuvälinekeskus -projekti, 2014–2017). Erilaiset oppijat ry.

15–29-vuotiaiden nuorten itsenäisen arjenhallinnan sekä jatkokoulutus- ja työelämävalmiuksien kehittämiseen kuntouttavan kerho- ja kurssitoiminnan avulla (2014–2016). Helsingin seudun erilaiset oppijat ry.

Vertaisryhmätoiminnan käyttämiseen ja kehittämiseen erilaisten oppijoiden vanhempien tueksi (Erityistä vertaisuutta -projekti, 2014–2016). Kanta-Hämeen erilaiset oppijat ry.

Vaikeasti työllistyvien 17–29-vuotiaiden nuorten yksilöllisen urapolun rakentamiseen ja ohjaamiseen työelämään tai opiskelemaan pääkaupunkiseudulla (PUENTE-projekti 2014–2016). Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö.

Verkkovälitteisen tietopalvelun tuottamiseen ja tietokoneavusteisten harjaannuttamismenetelmien kehittämiseen visuo-spatiaalisesta hahmotushäiriöstä kärsiville lapsille, heidän läheisilleen sekä ammattilaisille (2014–2017). Niilo Mäki säätiö.


 

Tutustu avustusehdotukseen: https://www.ray.fi/fi/jarjestot

Paikka auki -avustusohjelma: http://www.paikkaauki.fi/


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 19.12.2013