Oppimisvaikeus 13.12.2013

EROT-hanke kehitti oppimisvaikeuksien tunnistamista työpaikoilla

Erilaiset oppijat työpaikoilla -hanke kehitti uutta toimintamallia oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja ohjaamiseen työpaikoilla. Hanke tuotti myös viisi käytännönläheistä videota aikuisten oppimisvaikeuksista.

Hankkeen toimintamalleja esiteltiin päätösseminaarissa 11.12.2013. Seminaarissa kuultiin myös muita työelämän asiantuntijoita.

Opetusneuvos Tuula Sumkin opetus- ja kulttuuriministeriöstä puhui elinikäisen oppimisen monenlaisista haasteista. Hänen mukaansa aikuisten oppimisvaikeuksiin on kiinnitetty vähiten huomiota lapsiin ja nuoriin verrattuna. Myös välineitä aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja huomiointiin on vähän. Sumkin kiinnitti myös huomiota aikuisten erilaisiin oppimisvalmiuksiin.

Toiminnanjohtaja Varpu Taarna Erilaisten oppijoiden liitosta muistutti, että pienillä asioilla voi helpottaa työtä. Niistä tärkeimmät ovat ilmapiiri, esteettömyys, monipuoliset työskentely- ja viestintätavat sekä apuvälineet.

Ylitarkastaja Patrik Tötterman työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoi työolosuhteiden järjestelytuesta. Työnantaja voi hakea työolosuhteiden järjestelytukea sekä apuvälineisiin että toisen työntekijän antamaan lisätukeen esimerkiksi perehdytyksen yhteydessä. Työnantajalla on yhdenvertaisuuslain perusteella velvollisuus ryhtyä kohtuullisiin toimiin työntekijän työssä selviytymiseksi. Samoin työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa ryhtymään tarvittaessa yksilöllisiin toimiin.

Henkilökohtaisia apuvälineitä voi hakea Kelalta osana ammatillista kuntoutusta. Ammatilliseen kuntoutukseen pääsyä helpotetaan ensi vuoden alusta, mikä voi avata parempia mahdollisuuksia myös oppimisvaikeuksiin liittyvien apuvälineiden saamisessa.

---

EROT-hanke on neljän elinkeinoelämän oppilaitoksiin kuuluvan oppilaitoksen yhteinen hanke, jota osarahoittaa Opetushallitus. Hankkeen tavoitteena on yhdessä oppilaitosten ja työelämän toimijoiden kanssa rakentaa toimintamallia, jolla erilaiset oppijat tunnistetaan paremmin ja heitä osataan tukea oikeanlaisin menetelmin työpaikalla.

Lisäksi tavoitteena on lisätä tietoisuutta oppimisen haasteista ja vaikutuksista työhön, vähentää opintojen keskeyttämistä, kehittää työpaikkakouluttajien ja perehdyttäjien osaamista koulutuksilla sekä tuottaa materiaalia ja työkaluja ohjaamiseen.

Tutustu EROT-hankkeeseen ja tilaisuuden puheenvuoroihin:

EROT-hanke: http://erothanke.edublogs.org/

Hankkeen tuottamat videot: http://www.youtube.com/user/rastoroy


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 13.12.2013