Oppimisvaikeus 18.9.2013

Uusi tuloksia Kouluterveyskyselystä

Nuoret kokevat yhä useammin tulevansa kuulluiksi koulussa. Työilmapiiri peruskouluissa ja lukioissa on parantunut ja kiusaaminenkin vähentynyt, selviää uusimmasta Kouluterveyskyselystä.


"Nuorten elämässä perhe, ystävät ja koulu ovat tärkeimmät kehitysympäristöt ja hyvinvoinnin muokkaajat. Sen vuoksi on hienoa huomata, että nämä ovat muuttuneet entistä paremmiksi ", iloitsee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Reija Paananen, joka vastaa myös Kouluterveyskyselystä.

Tänä vuonna tehdyn Kouluterveyskyselyn mukaan nuorten keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa ovat vähentyneet: yli 90 prosentilla nuorista on hyvä keskusteluyhteys vanhempiinsa. Vanhemmat myös tietävät yhä useammin, missä nuoret viettävät vapaa-aikaansa.

Nuoret kokevat entistä useammin, että he tulevat kuulluiksi koulussa ja voivat vaikuttaa koulun asioihin. Yli puolet peruskoulun ja lukion oppilaista oli kuitenkin edelleen sitä mieltä, että opettajat eivät ole kiinnostuneita siitä, mitä heille kuuluu. Niin ikään 43 prosenttia peruskoululaisista ja ammattiin opiskelevista sekä 27 prosenttia lukiolaisista ei tiedä, miten voisi vaikuttaa koulun asioihin.

Lue lisää Kouluterveyskyselyn tuloksista.


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 18.9.2013