Oppimisvaikeus 2.5.2013

Opiskelijahuoltoon panostettava edelleen toisen asteen oppilaitoksissa

Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat yhdessä kehittäneet oppilaitosten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vertailukelpoista kuvaamista ja seurantaa vuodesta 2007 lähtien. Syksyllä 2012 toteutettiin toisen asteen oppilaitoksille kohdennettu tiedonkeruu, jolla pyritään muun muassa tukemaan laaja-alaisen hyvinvointitiedon suunnitelmallista hyödyntämistä oppilaitoksissa.

Vastaavantyyppistä aineistoa toisen asteen oppilaitoksista ei Suomessa aiemmin ole julkaistu. Saadut tiedot tulevat näkyviin myös TEAviisari-verkkopalveluun. TEAviisari on eri koulumuodoille soveltuva seurantajärjestelmä. Sen kautta on mahdollista seurata terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä tehdä vertailuja koulumuotojen sisällä ja myös niiden välillä.

Valtakunnallisten tietojen lisäksi verkkopalvelussa on oppilaitoskohtaiset tulokset niistä oppilaitoksista, joista rehtori on antanut luvan julkaista tiedot. Kaikkiaan vastaukset saatiin 146 ammatillisesta oppilaitoksesta (vastausprosentti 92 %) ja 343 lukiosta (86 %). Luvan oppilaitoskohtaisen tiedon julkistamiseen antoi 74 ammatillista oppilaitosta ja 163 lukiota.

Lue lisää Opetushallituksen tiedotteesta.


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 2.5.2013