Oppimisvaikeus 25.4.2013

Viesti perille - selko-opas kunnille

Kunnan viranomaisten tulee kaikessa kielenkäytössään ottaa huomioon jokaisen kansalaisen oikeus saada tietoa ymmärrettävässä muodossa. Nyt näin ei ole kaikkialla. Eväitä periaatteen noudattamiseen annetaan KAKS – Kunnallisalan Kehittämissäätiön julkaisemassa tuoreessa oppaassa Viesti perille – Selko-opas kunnille. Opas on tehty yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa.


Kun kuntalainen saa ymmärrettävää tietoa kunnan palveluista, hän osaa käyttää niitä oikein. Usein väärinymmärrykset tuottavat turhaa työtä ja saattavat johtaa uusiin palvelutarpeisiin. Selkeä tiedotus voi olla tulevaisuuden kilpailuvaltti: voittaja on kunta, joka viestinnällään tavoittaa parhaiten kaikki asukkaansa.

Selkokieli on suomen kielen muoto, jossa kieltä on tietoisesti mukautettu helpommaksi ymmärtää ja lukea. Selkokeskuksen varovaisen arvion mukaan Suomessa on vähintään 300 000 ihmistä, joille on hyötyä selkokielisistä sovelluksista. Väestön ikääntymisen ja maahanmuuton lisääntymisen myötä selkokielen tarve on kasvamassa.

Erityisryhmien lisäksi selkokielestä hyötyvät kaikki, jotka haluavat saada informaatiota lyhyessä ja selkeässä muodossa kunnan hallintokäytännöistä. Oma lukunsa ovat kuntien verkkosovellukset, joiden täytyy olla saavutettavia kaikkien käyttäjien osalta.

Ari Sainion toimittama Viesti perille – Selko-opas kunnille antaa kuntien työntekijöille perustiedot selkokielisen viestinnän toteuttamiseen kunnassa. Oppaan ohjeet ja esimerkit antavat suuntaa siihen, miten selkokieltä voidaan soveltaa kuntien ja kuntayhtymien tiedottamisessa ja työntekijöiden käytännön työssä. Oppaaseen on poimittu hyviä esimerkkejä toimivista selkosovelluksista kunnissa.

Lue lisää selkokielen tarpeesta.

Tutustu oppaaseen.


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 25.4.2013