Oppimisvaikeus 13.2.2013

Väitös: Lukutaito määrittää koulumenestystä koko kouluajan

Etenkin poikien heikolla lukutaidolla on kauaskantoiset seuraukset. Osa-aikaisella erityisopetuksella on kuitenkin mahdollista kohentaa oppilaiden lukutaitoa alakoulussa ja koulumenestystä yläkoulussa, uusi väitöstutkimus osoittaa.

Anne-Mari Panula tarkasteli erikoispedagogiikan väitöstutkimuksessaan lukutaidon kehittymistä ja koulumenestyksen muutosta. Tutkimuksessa oli mukana eteläsuomalaisesta kunnasta 461 lasta, joiden lukemisvalmiuksia arvioitiin esikoulussa, alakoulussa ja yläkoulussa.

Yhdeksän vuoden seurantatutkimuksessa Panula tarkasteli lukemisvaikeuksien pysyvyyttä ja yhteyttä koulumenestykseen sekä lukutaidon kehittymistä ja koulumenestyksen muutosta osa-aikaista erityisopetusta saaneiden oppilaiden ryhmässä.

Tulosten mukaan pojilla oli tyttöjä useammin lukivaikeuksia, ja ne olivat yleensä vakavampia. Tulokset osoittivat, että etenkin poikien heikko lukutaito ennusti kauaskantoisia negatiivisia vaikutuksia.

Tutkimus vahvisti luokan ja opettajan vaikutusta tekniseen lukutaitoon ja sen vaihteluun. Vielä yhdeksännelläkin luokalla teknisellä lukutaidolla oli myönteinen vaikutus koulumenestykseen.

Tulokset osoittavat myös osa-aikaisen erityisopetuksen tehon: Alakoulussa osa-aikaista erityisopetusta saaneiden oppilaiden lukutaito koheni alakoulussa ja koulumenestys parani yläkoulussa.

Panulan mukaan malli on nostettu kansainvälisesti yhdeksi suomalaisen koulujärjestelmän myönteiseksi erityispiirteeksi ja matalan kynnyksen interventioksi.

Tietoa väitöksestä
KL Anne-Mari Panula väitöstutkimus Lukemisvaikeudet ja osa-aikainen erityisopetus – Seurantatutkimus esikoulusta yhdeksännen luokan loppuun tarkastetaan lauantaina 16.2.2013 Helsingin yliopistossa Vastaväittäjänä toimii professori Leena Holopainen Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Jarkko Hautamäki.

Lue lisää Helsingin yliopiston verkkosivuilta »


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 13.2.2013