Oppimisvaikeus 12.1.2011

Oppimisvalmennuksella tukea aikuisille työelämään ja opiskeluun

Oppimisvalmennus tarjoaa arviointia, ohjausta ja harjoittelua aikuisille, joilla on oppimisvaikeuksia. Valmennus tukee työelämässä ja opiskelussa tarvittavia oppimistaitoja. Lyhyilläkin valmennusjaksoilla on saatu lupaavia tuloksia.

Oppimisvalmennus tarjoaa arviointia, ohjausta ja harjoittelua aikuisille, joilla on oppimisvaikeuksia. Valmennus tukee työelämässä ja opiskelussa tarvittavia oppimistaitoja. Keskeistä on asiakkaan kannustaminen sekä yhdessä oppimisvalmentajan kanssa työstetyt, räätälöidyt ratkaisut. Lyhyilläkin valmennusjaksoilla on saatu lupaavia tuloksia.

Esimerkiksi nämä asiat nousevat esille Kuntoutussäätiön Opi oppimaan -hankkeen uudesta julkaisusta Oppimisvalmennus aikuisten oppimisvaikeuksien kuntoutusmuotona. Siinä kuvataan oppimisvalmennuksen prosessia sekä tarkastellaan työelämään, opiskeluun ja apuvälineisiin liittyviä tukimahdollisuuksia. Oppaassa raportoidaan myös Opi oppimaan -hankkeessa toteutetun oppimisvalmennuksen arvioinnin tulokset.

Oppimisvalmennus tavoitti laajan kirjon eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia aikuisasiakkaita. Yhteensä valmennukseen osallistui 67 asiakasta. Heillä kaikilla oli diagnosoitu kehityksellinen oppimisvaikeus. Miehet hakeutuivat suhteellisesti naisia hieman useammin asiakkaiksi.

Noin puolet asiakkaista oli työssäkäyviä. Niin ikään miltei puolet asiakkaista kertoi kokeneensa mielenterveysongelmia. Muuttuvat työelämän vaatimukset näyttivät lisäävän tarvetta oppimisvaikeuksien huomiointiin, työjärjestelyihin ja kuntoutuspalveluihin.

Valtaosa (84 %) seurantakyselyyn vastanneista koki, että Opi oppimaan -hankkeen toiminnalla oli ollut myönteistä vaikutusta omaan elämäntilanteeseen. Oppimisvalmennukseen osallistuneet raportoivat muita useammin tehneensä muutoksia työ- ja opiskelutapoihinsa sekä pitivät valmennusta hyödyllisenä työelämässä ja opinnoissa eteenpäin pääsemiseksi.

Lisätiedot:
Oppimisvalmentaja, KM Ulla Reiterä-Paajanen
p. 044 781 3143 | ulla.reitera-paajanen@avire.fi

Reiterä-Paajanen Ulla & Haapasalo Seija: Oppimisvalmennus aikuisten oppimisvaikeuksien kuntoutusmuotona.
Opi oppimaan -hanke. Helsinki: Kuntoutussäätiö 2010.

Lisätietoja ja tilaukset Kuntoutussäätiön sivuilta »


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 24.1.2013