Oppimisvaikeus 2.12.2010

Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hanke nosti rikostaustaisten nuorten oppimisvaikeudet esiin.

Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hanke nosti rikostaustaisten nuorten oppimisvaikeudet esiin.Rangaistusjärjestelmässä on tärkeää oppia tunnistamaan oppimisvaikeudet ja tarjota kuntoutusta. Monien oireet ovat jääneet jo lapsuudessa hoitamatta.

Kriminaalihuollon tukisäätiön nelivuotinen Oppimisvaikeuksista vapaaksi (Oppiva) -hanke on nostanut esiin rikostaustaisten nuorten oppimisvaikeudet. Hanke on tarttunut ongelmaan, jota ei ole aiemmin tunnistettu eikä ymmärretty. Tunnistamaton oppimisvaikeus on merkittävä rikollisuudelle altistava riskitekijä. Rikoksiin syyllistyneillä on usein jo lapsuudessa alkaneita oireita, joihin ei ole puututtu.

Hanke toimi vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamuksessa rikostaan sovittavien nuorten parissa Etelä-Suomen alueella. Vuosina 2007-2010 hankkeen toimintaan osallistui 181 henkilöä. Oppimisvaikeuksia kartoitettiin testeillä. Tarvittaessa nuoria ohjattiin neuropsykologisiin tutkimuksiin ja heille tarjottiin kuntoutusohjausta.

Oppimisvaikeuksien kartoituksen jälkeen nuoret jatkoivat jopa yli vuoden kestävään kuntoutusprosessiin. Suuri osa heistä jatkoi hankkeen tuen piirissä myös vapautumisensa jälkeen. Oppimisvaikeuksia omaavia nuoria ohjattiin opiskelemaan, työpajoille ja muuhun kuntoutukseen.

Rikostaustaisilla nuorilla on usein heikko koulutustausta. Vain 10 %:lla Oppiva-hankkeen asiakkaista on ammatillinen tutkinto. Hankkeen kokemusten mukaan oppimisvaikeudet lisäävät opetuksesta syrjäytymisen, masentuneisuuden ja päihteiden käytön riskiä. Eräs hankkeen asiakas kuvasi oman impulsiivisuutensa ja väkivallantekojen loppuneen hoidon ja tuen myötä "kuin seinään".

Oppiva-hanke on tuottanut mallin oppimisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen sekä kouluttanut rikostaustaisten nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia huomioimaan oppimisvaikeudet omassa asiakastyössään. Lisäksi Oppiva-hanke on tuottanut oppimisvaikeuksien tunnistamista ja käsittelyä varten käsikirjan.

Oppiva-hankkeelle myönnettiin maaliskuussa 2010 ammattijärjestö Talentian Hyvä käytäntö-palkinto siitä, että hanke on auttanut rikostaustaisia nuoria rakentamaan tulevaisuuttaan ja pysäyttänyt asiakkaiden lisäksi myös viranomais- ja järjestötoimijat oppimisvaikeusproblematiikan äärelle. Hanketta on tukenut Raha-automaattiyhdistys.

Oppiva-hankkeen päättyessä Kriminaalihuollon tukisäätiö panostaa oppimisvaikeuksien huomioimiseen Osaava ohjaus -hankkeessa. Valtakunnallisen, ESR-rahoitteisen Osaava Ohjaus -projektin tavoitteena on luoda moniammatillinen yhteistyö- ja osaamisvaihtomalli syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien tukemiseksi koulutukseen.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Mirva Gullman, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hanke
p. 050 4124 023, mirva.gullman@krits.fi


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 24.1.2013