Oppimisvaikeus 22.3.2010

Oppimisvaikeuksista kärsivien rikostaustaisten nuorten kuntoutushanke palkittiin

Talentian Hyvä käytäntö-palkinto 2010:

Kriminaalihuollon tukisäätiön Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hanke saa vuoden 2010 Hyvä käytäntö -palkinnon. Hanke on tuottanut rikosseuraamusalalle välineitä asiakkaiden oppimisvaikeuksien huomioimiseen. Vuonna 2007 aloittanut hanke jatkaa vuoden 2010 loppuun Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hankkeen kuntoutusohjaajat Mirva Gullman ja Pirjo Poutala ovat tehneet työtä vankiloissa ja yhteiskuntapalveluksessa rikostaan sovittavien nuorten parissa Etelä-Suomen alueella. Rikostaustaisten nuorten oppimisvaikeuksia on kartoitettu mm. Niilo Mäki Instituutin laatimilla testeillä. Tarvittaessa asiakkaita on ohjattu neuropsykologisiin tutkimuksiin. Asiakkaille on ollut tärkeää löytää selitys vaikeuksille; vaikeudet ovatkin johtuneet neurologisista häiriöistä eikä tyhmyydestä tai laiskuudesta

Oppimisvaikeuksien selvittämisen jälkeen asiakkaat on ohjattu opiskelemaan, työpajoille ja muuhun kuntoutukseen. Työntekijät ovat jatkaneet asiakkaan tukemista hänen siirtyessään vankilasta toiseen sekä vapauduttuaan.

Nuorten osallistuminen on ollut vapaaehtoista. Tulijoita olisi ollut enemmän, kuin on voitu ottaa mukaan. Tuen tarvetta ja nuorten sitoutumista kuvaa se, että yli vuoden kestävään prosessiin on osallistunut tähän mennessä 175 nuorta ja moni vielä vapautumisen jälkeen.

Rikostaustaisilla nuorilla on usein heikko koulutustausta. Vain 5 %:lla on ammatillinen tutkinto. Yhtenä selittävänä tekijänä ovat oppimisvaikeudet. Hankkeessa on todettu, että 70 %:lla on vaikeuksia lukea ja kirjoittaa ja vielä useammalla tarkkaavaisuusvaikeuksia.

Talentian raati arvostaa hankkeen työssä paneutumista kuntoutukseen tavalla, joka auttaa rikostaustaisia nuoria rakentamaan tulevaisuuttaan. Hanke on pysäyttänyt asiakkaiden lisäksi myös viranomais- ja järjestötoimijat oppimisvaikeusproblematiikan äärelle.
- Kuntoutusohjaajat ovat käytännön työllään luoneet uutta työtapaa, jossa oppimisvaikeuksien laadun selvittämisen lisäksi on löydetty konkreettisia keinoja ja toimintamalleja, joiden avulla oppimisvaikeuksista aiheutuvat haitat vähenevät asiakkaiden elämässä, toteaa raadin jäsen kehittämispäällikkö Mervi Tolonen.

Raadin mielestä tämä käytäntö on hyvin siirrettävissä myös esimerkiksi päihde- ja mielenterveyskuntoutukseen. Raati kiinnitti huomiota myös siihen, että hanketta on arvioitu monista eri näkökulmista. Sosiaalikehitys Oy on toiminut hankkeen ulkoisena arvioitsijana ja todennut, että hankkeen työ on tärkeää ja toiminnalla arvioidaan olevan uusintarikollisuutta vähentävää vaikutusta.
Lupaava hyvä käytäntö -palkinnon saa Asiakkaan äänellä -hanke. Lupaava hyvä käytäntö -palkinnon arvo on 1 000 euroa. Hanke on osa ASPA-säätiön toimintaa ja hankkeen vetäjänä on projektivastaava Merja Marjamäki.

Asiakkaan äänellä -hankkeessa kehitetään asukkaiden mahdollisuuksia ja kykyä vaikuttaa asumispalveluihin. Hanke järjestää vuorovaikutuskoulutusta asukkaille ja työntekijöille. Lisäksi hanke kouluttaa asukkaista vertaisarvioijia, jotka haastattelemalla muiden asumisyksiköiden asukkaita selvittävät, millaisia vaikuttamiskeinoja asukkailla asumisyksiköissä on käytössä ja miten niitä voisi kehittää. Lisätietoja www.aspa.fi <http://www.aspa.fi> > projektit > asiakkaan äänellä


Palkinnon jakajasta
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia jakaa vuotuisten valtakunnallisten Sosiaalialan asiantuntijapäivien yhteydessä Hyvä käytäntö -palkinnon, josta tavoittelevat kaikki asiantuntijapäiville tarjotut workshop-ehdotukset. Tänä vuonna järjestö sai 75 ehdotusta, joista viisi valittiin ns. suppealle listalle, josta palkintoraati valitsi voittajat. Palkintoehdokkaat on esitelty Talentia-lehdessä ja verkossa, jossa oli myös mahdollisuus äänestää mielenkiintoisinta hanketta.
Verkkoäänestyksessä mielenkiintoisimmaksi hankkeeksi äänestettiin Kouvolan ikäihmisten hyvinvointikeskus. Hanke saa kunniakirjan.


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 24.1.2013