Oppimisvaikeus 27.8.2009

Aikuisten kehityksellisten opiskeluvaikeuksien tukien jatkuvuus tärkeää

Jyväskylässä toteutettiin vuoden mittainen kehityshanke, joka keskittyi 15-30 vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten kehityksellisiin opiskelun vaikeuksiin.

Hankkeessa tutkittiin 25 työvoimapalveluiden ja ammatillisen kuntoutuksen asiakasta, joilla oli vaikeuksia ammatillisten koulutusten aloittamisessa, loppuun saattamisessa tai koulutuksen jälkeisessä työllistymisessä.

Hanke vahvisti käsitystä kehityksellisten opiskelun vaikeuksien pysyvyydestä. Hanke osoitti, että tarkempi taustahistorian ja nykyisen toimintakyvyn selvittely on keskeisen tärkeää, kun halutaan tarkentaa, mitkä tuet ja avut ovat kaikkein hyödyllisimpiä. Kuntoutuspsykologin, ammatinvalintapsykologin tai neuropsykologin tutkimus tarkentaa kognitiivisen tiedonkäsittelyn ongelmien laatua.

Tarkennus on hyödyllinen, koska asiakkaiden oma käsitys ongelmistaan on usein epäselvä: asiakkaat kyllä tuntevat koulunkäyntinsä ja opiskelunsa vaikeudet mutta tavallisesti selittävät niitä yleisellä huonoudellaan, kiinnostustensa puutteella tai vaikeuksillaan keskittyä riittävästi joihinkin oppiaineisiin.

Nuorten opiskelukykyä on arvioitava samaan tapaan kuin yleensäkin aikuisten työkykyisyyttä arvioidaan. Peruskoulun vaikeuksien ja tukien historia on tärkeä myös ammatillisen koulutuksen ja työllistymisen tukien suunnittelun kannalta. Kun tukia on tarvittu paljon jo peruskoulussa, tulee tukien tarve pääsääntöisesti jatkumaan ammatillisissa opinnoissa ja useissa tapauksissa myös työelämään siirryttäessä.

Hankkeen raportin pääset lukemaan kokonaisuudessaan tästä.


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 24.1.2013