Oppimisvaikeus 17.3.2009

Projektin väliraportti ilmestyy valtakunnallisilla kuntoutuspäivillä maaliskuussa

Tukea oppimisvaikeuksiin tarvitaan kaiken ikäisenä

Opi oppimaan -hanke helpottanut monen opiskelua ja työssäkäyntiä

 

Aikuisten oppimisvaikeuksiin on vaikea saada apua eikä erityispalveluita ole juuri tarjolla. Kuntoutussäätiön Opi oppimaan -hanke on osoittanut, että aikuisten kuntoutuspalveluille on olemassa selkeä tarve. Hankkeessa kehitetään kuntoutuspalveluja nuorille ja aikuisille, jotka eivät peruspalveluiden kautta ole saaneet tarvitsemaansa tukea.

 

Tavoitteena on sekä räätälöidä jo aiemmin kehitettyjä palveluita paremmin kohderyhmän tarpeita vastaavaksi että kehittää uusia työskentelymalleja. Hankkeessa kehitetään neljää palvelumallia: oppimisvaikeuksien arviointipalvelua, oppimisvalmennusta, ryhmäkuntoutusta ja sekä lukikonsultointia.

 

Opi oppimaan -hanke on tavoittanut laajan kirjon erilaisissa elämäntilanteissa olevia asiakkaita. Sekä työssäkäyvät että opiskelijat ovat hakeutuneet palveluiden piiriin. Asiakkaiden keski-ikä 38 vuotta kertoo selkeästi siitä, että kohderyhmän tuen tarpeet eivät poistu iän myötä vaan voivat pikemminkin lisääntyä ikääntymisen ja kasvavien haasteiden myötä. Miltei puolet asiakkaista koki lisäksi jonkinasteisia mielenterveyden ongelmia, mikä omalta osaltaan vahvistaa kohderyhmän kuntoutuspalvelujen kehittämisen tarpeita.

 

Projektin asiakkaat kertovat vaikeuksista ennen kaikkea vieraissa kielissä, muistamisessa ja laskemisessa lukemisen ja kirjoittamisen ohella. Oppimisvaikeudet haittaavat aikuisena useimmiten tiettyjen opiskeluaineiden ja työtehtävien suorittamista. Yli kolmanneksella oppimisvaikeudet haittaavat arjen asioita, mikä viittaa tietoyhteiskunnan edellyttävän monipuolisia valmiuksia.

 

Asiakkaista valtaosa on kokenut hankkeen palveluiden vaikuttaneen myönteisesti omaan jaksamiseensa työssä (77 %) sekä opinnoissa (92 %). Vaikuttaa myös siltä, että asiakkaat ovat tyytyväisempiä saatuaan useammanlaisia palveluita. Projekti onkin tarjonnut monille enemmän tukea oppimisvaikeuksiin kuin mikään muu taho.

 

Hankkeen kokemukset osoittavat, että aikuiset hyötyvät palveluista ja erilaisia palvelumalleja on mahdollista sovittaa aikuisten tarpeisiin. He tarvitsevat tietoa omasta oppimisvaikeudesta ja tarjolla olevista palveluista. Oppimista ja muuta tiedonkäsittelyä voidaan tukea myös erilaisilla opiskelustrategioilla ja apuvälineillä sekä aikuisopiskelussa että työelämässä.

 

Kuntoutussäätiön Opi oppimaan -hanke (2006-2010) on osa Raha-automaattiyhdistyksen Oppimisvaikeusohjelmaa, joka käynnistyi vuonna 2006. Ohjelman tavoitteena on kiinnittää huomiota lasten ja nuorten oppimisvaikeuksiin ja ehkäistä niihin liittyvää syrjäytymistä.

 

Hankkeesta on ilmestynyt väliraportti, jossa kuvataan hankkeen kehittämistoimintaa vuosina 2006-2008.
Haapasalo S & Korkeamäki J (toim.) Kuntoutuspalveluita aikuisten oppimisvaikeuksiin - Opi oppimaan hankkeen väliraportti. Helsinki: Kuntoutussäätiön työselosteita 38/2009.

Raportti on maksuton, ja se julkaistaan Valtakunnallisilla Kuntoutuspäivillä 19.3.2009 Helsingin messukeskuksessa.

Linkki Kuntoutuspäiville

Lisätiedot:

 

Projektipäällikkö Seija Haapasalo

044 781 3102 | seija.haapasalo@kuntoutussaatio.fi

 

Tutkija Johanna Korkeamäki

044 781 3114 | johanna.korkeamaki@kuntoutussaatio.fi

 

www.opioppimaan.fi


Takaisin

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 24.1.2013