Kuntoutussäätiö

RAY TUKEE

Sijaintisi: Etusivu > Tunnistus > Oppimisvaikeuksien tunnistuslista

Oppimisvaikeuksien tunnistuslista

Ohessa on 22 kysymystä, jotka liittyvät lukivaikeuteen tai yleisemmin oppimisvaikeuksiin. Kysymyslista on suuntaa-antava ja sen tarkoituksena on helpottaa lukivaikeuden tunnistamista.

Merkitse rasti jokaiseen kysymykseen, johon vastaat kyllä.

 


Tulkintaohjeita

Mitä useampaan kysymykseen vastasit myönteisesti, sitä todennäköisemmin kysymyksessä voi olla lukivaikeus tai muu oppimisvaikeus. Myöntävä vastaus yli puoleen kysymyksistä antaa vahvat syyt epäillä oppimisvaikeutta. Kuitenkaan vähempi myöntävien vastausten määrä ei sinänsä sulje pois lukivaikeuden mahdollisuutta. Jos kyseessä on esimerkiksi hyvin kapea-alainen oppimisvaikeus, rastien määrä saattaa olla huomattavasti pienempikin.

Kehityksellisen eli synnynäisen lukivaikeuden tai oppimisvaikeuden määritelmään kuuluu vaikeuksien alkaminen jo lapsuudessa. Oppimisvaikeudet tulevat yleensä ilmi viimeistään koulun alettua. Lukivaikeus voi näkyä esimerkiksi lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen hitautena ja alttiutena virheisiin. Usein myös vieraiden kielten oppiminen on hankalaa. Mikäli vaikeudet ovat alkaneet äkillisesti tai huomattavasti lapsuusajan jälkeen, taustalla on todennäköisesti muita tekijöitä kuin kehityksellinen vaikeus.


Tästä voit ladata oppimisvaikeuksien tunnistuslistan PDF-tiedostona.

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 26.8.2014