Kirjoittaminen

Kirjoittaminen on taitolaji, jonka oppii vain harjoittelemalla. Kaikki kirjoittaminen ja lukeminen tukee kirjoittamaan harjaantumista.

Tyypillisiä kirjoittamiseen liittyviä vaikeuksia on oikeinkirjoituksessa ja tekstin jäsentämisessä. Ajatuskartta (mindmap, käytetään myös käsitekartta -nimeä) voi auttaa jäsentämään tekstiä. Tietokoneella kirjoittaminen ja erilaiset apuvälineohjelmat auttavat monissa oikeinkirjoituksen pulmissa.

Tekstin tarkoitus ja lukijakunta määräävät tarvittavan tekstityylin, sen pituuden ja sanamuodot. Käyttötarkoitusta kannattaa pohtia jo ennen aloittamista: Kenelle teksti tulee, kenen toivoisi sen lukevan? Onko tarkoitus harjoitella tai kirjoittaa itselleen vai kertoa tärkeä viesti jollekulle?

Siirry sivun alkuun
Päivitetty 19.5.2015