Sijaintisi: Etusivu > Ammattilaisille > Koulutusta

Koulutusta oppimisvaikeuksista

Julkaisemme tietoja nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin liittyvistä koulutuksista.

Niilo Mäki Instituutti järjestää paljon oppimisvaikeuksiin liittyviä koulutuksia, katso täältä vuoden 2017 tarjonta.


OPH:n tukemaa maksutonta koulutusta:

TEKNOLOGIA-AVUSTEISET MENETELMÄT OPPIJOIDEN TUKENA (1 op)

9.3.2017 Turku

Koulutus on suunnattu esi- ja alkuopetuksen henkilökunnalle. Katso lisää tietoa täältä.

MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUSRISKIN TUNNISTAMINEN, VARHAISTEN PERUSTAITOJEN ARVIOINTI, TUKEMINEN JA TUEN VAIKUTTAVUUDEN SEURANTA

2op 16.-17.3.2017 Oulu

Koulutuksen kohderyhmänä ovat esi- ja alkuopetuksen opettajat, erityisopettajat sekä erityisluokanopettajat. Katso lisää tietoa täältä.


YLEINEN TUKI OPPILAIDEN KÄYTTÄYTYMISEN TUKEMISEEN; MITEN TOIMIA LEVOTTOMAN LUOKAN KANSSA (3op)

17.3.2017 ja 28.4.2017 Jyväskylä

Koulutus on tarkoitettu luokka-asteiden 1-6 opettajille, joilla voi olla työparina koulunkäynninohjaaja, erityisopettaja, toinen luokanopettaja, psykologi tai koulukuraattori. Katso litää tietoa täältä.

MALTTI - TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN JA TEHOSTETUN TUEN TOTEUTTAMINEN (3 OP)

6.4.2017, 26.10.2017 Tampere ja 3. lähipäivä alkuvuonna 2018

Koulutuksen kohderyhmänä erityisopettaja, koulupsykologi, luokanopettaja tai koulunkäynninohjaaja työparina. Katso lisää tietoja täältä.

CognAid järjestää koulutusta oppimisvaikeuksiin liittyvien harjoitusohjelmien käytöstä.

Lexia-koulutus 21.4.2017 klo 9-16, ks. lisää tietoa täältä

Päättyneet koulutushankkeet

Tukea omaehtoiseen oppimiseen oppimisvaikeuksissa (OPH)


Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien moniammatillinen ohjaus ja tuki (OPH)
Siirry sivun alkuun